کلام جدید و فلسفه دین
هر چند کلام جدید در حوزۀ مسائل,مبانی و روش دچار تحولاتی شده است ولی بسیاری معتقدند این کلام سنتی و کلام جدید در عنوان کلام با یکدیگر اشتراک دارند و یک علم محسوب

«دین» موضوعی است که از جنبه های گوناگون محل بحث و نظر دانشمندان و فلاسفه قرار می گیرد. همه کسانی که در موضوع دین به تحقیق و تفحص می پردازند از روش واحد استفاده نمی کنند. به همین دلیل علوم مختلفی در حوزه دین پژوهی بوجود آمده است که ـ با وجود اشتراک موضوع همه آنها: دین بطور عام ـ می توان آنها را از هم متمایز کرد.

همانطور که در بخش تعریف علم کلام اشاره شد، علم کلام و متکلمین روش خاص خود در بحث از دین و آموزه های دینی دارند. یکی از شاخه های دین پژوهی معاصر، ,کلام جدید, فلسفه دین, فیلسوف,اعتقادات شیعه

«از این دیدگاه، ,کلام جدید, فلسفه دین, فیلسوف,اعتقادات شیعه

اعتقادات فرقه کرامیه

کرامیه معتقد بودند خداوند جسم است. عرش مکان خداست. آنها تلاش می کردند صفات و حالاتی را برای خداوند به نحو تشبیه و تجسیم اثبات کنند. مثلا در مورد آیه شریفۀ «الرَّحْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَی» معتقدند که خدا در جهت بالا و در بالای عرش
,کلام جدید, فلسفه دین, فیلسوف,اعتقادات شیعه

چیستی موضوع علم کلام

به نظر برخی از متکلمین، علم کلام علمی است که پیرامون اموری بحث می‏کند که به واسطه آن معاد و مسائل مربوط به آن مانند بهشت و دوزخ، صراط و میزان، ثواب و عقاب، دانسته می‏شود.
,کلام جدید, فلسفه دین, فیلسوف,اعتقادات شیعه

معرفی فرقه مرجئه و معتزله - تاریخچه...

مکتب ارجاء در برابر افراط گرایی خوارج شکل گرفت. به نظر این عده حساب ایمان از عمل جداست و به همین دلیل، افراد گناهکار نیز در دسته مومنان قرار دارند. این مسئله شاید به خودی خود مسئله خیلی مهمی نباشد ولی همانطور که اشاره کردیم، فرقه های کلامی همواره در کنار
منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :