آیا رجعت عقلانی است؟
مباحثی از قبیل رجعت و معاد تقریباً بیشتر دلایلش,دلایل نقلی است,در معاد کمتر می توان برهان عقلی اقامه کرد و در رجعت مطلقاً نمی شود,اگر چه دلیل عقلی بر امکان آن و
,رجعت, عقلانی, معاد,اعتقادات شیعه

گفته می شود برای موضوع رجعت

بقیه جزییات مثل ترتیب رجعت و کیفیت رجعت گرچه در روایات هست ولی چون در مباحث کلامی و مباحث اعتقادی خبر متواتر مورد قبول است نه خبرمقطوع الصدور و خبر ظنی الصدور، پس دراین روایات و مضامین آن باید سکوت کرد. در جایی که برهان محکمی نداریم باید بگوییم نمی دانیم جزییاتش چیست؟ چه کسی اول می آید؟ چه مدت می مانند؟ چه کارهایی انجام می دهند؟ وضع مردم چه جور می شود؟

البته بعضی از موارد هم گرچه جزء جزییات محسوب می شوند ولی باز از مسلمات هستند، مثلاً در رجعت کسی بر نمی گردد مگر مومن محض باشد یا کافر یا منافق محض باشد. این از مسلمات است که هم در آیات و هم در روایات فراوان به آن اشاره شده. اما بعضی از جزییاتش در حدی است که فقط باید بگوییم که ما تسلیم هستیم و نمی دانیم.

چون بحث عقلی رجعت را مطرح کردیم باید بگوییم رجعت یک امر بعید نیست که بعضی می گویند چنین موضوعی امکان ندارد. چرا ممکن نیست، قرآن را که قبول داریم، آیات متعددی در قرآن از رجعت سخن گفته است. به عنوان نمونه :

عزیر پیغمبر بعد از گذشت 100 سال از مردنش رجعت کرده و زنده شده است.

اصحاب کهف مردند و بعد از 309 سال قمری و 300 سال شمسی رجعت کردند.

مقتول بنی اسرائیل بعد از مردنش زنده شده و موارد زیادی که در سوره بقره و سوره های دیگر قرآن هست.

مباحثی از قبیل رجعت و معاد تقریباً بیشتر دلایلش ، دلایل نقلی است.در معاد کمتر می توان برهان عقلی اقامه کرد و در رجعت مطلقاً نمی شود ، اگر چه دلیل عقلی بر امکان آن و دلایل نقلی فراوان بر وقوعش داریم

رجعت امامان

در باره رجعت امامان دلیلی عقلی ما ، تواتر دلیل نقلی است. اصل تواتر یعنی اعتنا کردن به تواتر، که هم سیره عقلاست و هم دلیل عقلی است. اما اینکه مراد این است که برهان صغری- کبری اقامه ارایه کنیم، خیر، اینجا جای برهان عقلی نیست. چون اصل بحث، نقلی است و با توضیحاتی که داده شد تقریباً همه ابعادش روشن شد. تمام کتاب هایی که راجع به معاد نوشته شده و در کتب اعتقادی ، بحث رجعت مطرح شده . یکی از کتابهایی که گر چه خیلی خلاصه نوشته شده ولی خیلی زیبا نوشته شده کتاب «حق الیقین» نوشته مرحوم سید شبّر است که از کتب کلامی است .

 

خلاصه سخن

قویترین دلیل بر امکان یک شیء وقوعش است. وقتی چیزی واقع شده و قرآن هم از وقوعش خبر داده دیگر استبعاد انسان جایی ندارد. این گونه نیست که همه آموزه های کلامی را لزوماً با عقل ثابت کنیم. رجعت نیز از مباحثی است که در گذشته و به شهادت قرآن واقع شده و دیگر نیازی به براهین عقلی ندارد.

بازآوری: دکتر جعفری

بخش اعتقادات شیعه تبیان

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :