نماز عید فطر و قربان
نماز عید فطر و قربان,نماز عید فطر و قربان,نماز عید فطر و قربان چیست؟,نماز عید فطر و قربان چگونه است,دستور نماز عید فطر و قربا,دعاها و اعمال ماه مبارک رمضان

نماز عید فطر و قربان
 
مسأله 1562: نماز عید فطر و قربان، در زمان حضور امام معصوم(ع) واجب است و باید با جماعت خوانده شود، اما در این زمان که امام(ع) غایب هستند، مستحب مىباشد و مىشود آن را با جماعت یا فرادا خواند.

مسأله 1563: وقت نماز عید فطر (روز اول ماه شوال) و قربان (روز دهم ماه ذىالحجه) از اول آفتاب روز عید است تا ظهر...

مسأله 1564: مستحب است نماز عید قربان را، بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند و در عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب، افطار کنند و زکات فطره را بدهند، سپس نماز عید بخوانند.

مسأله 1565: نماز عید فطر و قربان دو رکعت است: دو رکعت اول، بعد از خواندن حمد و سوره، باید پنج تکبیر بگوید، بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند، بعد از قنوت پنجم، تکبیر دیگرى بگوید، به رکوع رود، دو سجده بجا آورد، برخیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید، بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را بگوید، به رکوع رود، بعد از رکوع دو سجده کند، تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد.

مسأله 1566: در قنوت نماز عید فطر و قربان، هر دعا و ذکرى بخواند کافیست، امّا بهتر است این دعا را بخواند: (اللّهُمَّ أَهْلَ الْکِبْریاءِ وَالْعَظَمةِ وَ أهْلَ الجُودِ وَالجَبَرُوتِ وَ أهْلَ العَفْو وَالرَّحْمَةِ وَ أهْلَ التَقّوىٰ وَالمَغْفِرَة، أسْئَلُکَ بَحَقِّ هدا الْیوَمِ الّذی جَعَلْتَهُ لِلمُسْلِمینَ عیداً وَ لِمُحَمّدٍ صَلّىٰاللهُ عَلیْه وَ آلِهِ ذُخْراً وَ شَرَفاَ وَ مَزیداً، أن تُصَلّی عَلىٰ مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أنْ تُدْخِلنی فی کُلِّ خَیْرٍ أدْخَلْتَ فیهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّد وَ أنْ تُخْرِجَنی مِنْ کُلِّ سُوءٍ أخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آل مُحَمَّدٍ، صَلَوٰاتُکَ عَلَیُهِ وَ عَلَیْهِمْ، اللّهُمَّ إنی أسْئَلَکَ خَیرَ مٰا سَئَلَکَ مِنْهُ عِبادُکَ الصّٰالِحُونَ وَاعُوذُ بِکَ مِمّا اسْتَعاذَ عِبادُکَ الْمُخْلِصوُنَ).

مسأله 1567: در زمان غیبت امام معصوم(ع) مستحب است، بعد از نماز عید فطر و قربان، دو خطبه بخوانند و بهتر است در خطبهٴ عید فطر، احکام زکات فطره و در خطبهٴ عید قربان، احکام قربانى را بگویند.

مسأله 1568: نماز عید، سورهٴ مخصوصى ندارد، امّا بهتر است در رکعت اول آن، سورهٴ شمس (سورهٴ 87) و در رکعت دوم، سورهٴ شمس را بخوانند.

مسأله 1569: مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند، ولى در شهر مکّه مکرّمه مستحب است، در (مسجدالحرام) خوانده شود.

مسأله 1570: مستحب است پیاده، با پاى برهنه، باوقار به نماز عید بروند و پیش از نماز غسل کنند و عمامهٴ سفید بر سر بگذارند.

مسأله 1571: مستحب است، در نماز عید بر زمین، سجده کنند و در حال گفتن تکبیرها، دستها را بلند نمایند و کسى که نماز عید مىخواند، اگر امام جماعت است یا اگر فرادا نماز مىخواند، نماز را بلند بخواند.

مسأله 1572: بعد از نماز مغرب و عشاى شب عید فطر و بعد از نماز صبح آن و بعد از نماز عید فطر، مستحب است این تکبیرها را بگوید: (اَللهُ اَکْبَرُ اَللهُ اَکْبَرُ لاٰ إلٰهَ إلاَّالله واللهُ اَکْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلىٰ مٰا هَدٰانٰا وَ لَهُ الشُّکْرُ عَلىٰ مٰا أوْلاٰنٰا).

مسأله 1573: مستحب است انسان، در عید قربان، بعد از ده نماز که اول آن نماز ظهر روز عید و آخر آن نماز صبح روز دوازدهم ذىالحجة است، تکبیرهایى را که در مسأله پیش گفته شد تا (عَلىٰ مٰا هَدٰانٰا) بگوید و بعد از آن بگوید: (اَللهُ اَکْبَرُ عَلىٰ مٰا رَزَقْنٰا مِنْ بَهیمَةِ الأنْعٰامِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلىٰ مٰا أبْلاٰنٰا) ولى اگر عید قربان را در منى باشد، مستحب است بعد از پانزده نماز که اول آن، نماز ظهر روز عید و آخر آن، نماز صبح روز سیزدهم ذىالحجه است، این تکبیرها را بگوید.

مسأله 1574: در نماز عید نیز مانند نمازهاى دیگر، ماموم باید غیر از حمد و سوره، چیزهاى دیگر نماز را خودش بخواند.

مسأله 1575: اگر ماموم وقتى برسد که امام، مقدارى از تکبیرها را گفته، بعد از آنکه امام به رکوع رفت، باید آنچه از تکبیرها و قنوتها را که با امام نگفته، خودش بگوید و اگر در هر قنوت یک (سبحان الله) یا یک (الحمد لله) بگوید، کافیست.

مسأله 1576: اگر در نماز عید، هنگامى برسد که امام در رکوع است، مىتواند نیت کند و تکبیر اول نماز را بگوید و به رکوع رود.

مسأله 1577: اگر در نماز عید، یک سجده یا تشهد را فراموش کند، بنا بر احتیاط بعد از نماز آن را بجا آورد و نیز اگر کارى که براى آن سجدهٴ سهو لازم است پیش آید، بنا بر احتیاط مستحب باید از نماز، دو سجدهٴ سهو بنماید.

مسأله 1578: اگر در عدد قنوتها یا رکوعها شک کند، چنانچه مشغول عمل بعدى شده است، به شک خود اعتنا نکند وگرنه، بنا بر کمتر بگذارد.
 

ویرایش وتلخیص:آکاایران
 

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :