تعبیر خواب با قرآن
شخصى نزد ابن سیرین آمد و گفت: در خواب دیدم که اذان مى گویم.

تعبیر خواب با قرآن


شخصى نزد ابن سیرین آمد و گفت: در خواب دیدم که اذان مى گویم.
ابن سیرین در تعبیر این خواب به وی گفت: که به حج خواهى رفت و اتفاقاً در همان روز مرد دیگرى آمده و گفت:


من به خواب دیدم که اذان مى گویم. ابن سیرین، این بار با حالتى متغیّر و ناراحت گفت: اى مرد! تو دزدى مى کنى، برو و به درگاه خداوند از کار خلاف و زشت خود توبه کن.
حاضران متعجب شدند و گفتند: اى استاد! هر دو یک خواب دیده اند، این اختلاف در تعبیر، از کجا پیدا شد؟
ابن سیرین گفت :
آن شخصِ اول که آمد، صورت و سیرت نیکو داشت و چون خوابش را بیان کرد این آیه به خاطرم رسید: (وَ اَذِّنْ فىِ النّاسِ بِالْحَجِّ)(1) [اى ابراهیم مردم را به حج خانه خدا فرا خوان.]
امّا شخص دوم را که دیدم، سیرت و صورت او، به انسانهاى خلافکار و بدطینت شباهت داشت؛ چون خواب خود را بیان داشت، این آیه به ذهنم آمد: (ثُمَّ اَذَّنَ مُؤذِّنٌ اَیَّتُهَا الْعیرُ اِنَّکُمْ لَسارِقُون )(2) [ندا کننده اى ندا کرد که اى کاروانیان به درستى که شما دزد هستید.] (3)

پی نوشت ها:
1-حج / 27.
2-یوسف / 7.
3- لطائف الطوائف، ص 218
منبع:
پاک نیا، عبدالکریم، جلوه هایی از نور قرآن در قصه ها، مناظره ها و نکته ها

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :