مفاهیم سوره
وجه تسمیه این سوره آن است که در آغاز آن ، شیوه گفت وگوی نرم و در عین حال قاطع با کافران به رسول الله (ص) آموخته می شود که در نهایت می فرماید

مفاهیم سور

 
سوره کافرون
وجه تسمیه این سوره آن است که در آغاز آن ، شیوه گفت وگوی نرم و در عین حال قاطع با کافران به رسول الله (ص) آموخته می شود که در نهایت می فرماید : لکم دینکم ولی دین ( دین شما از آن شما و دین من از آن من ) . مفسران بر آنند که این دستور که در عین نرمی وملایمت بیان شده ، متعلق به آغاز دعوت پیامبر (ص) است و چون انقلاب تکاملی اسلام اوج گرفت ، به پیامبر (ص) و مسلمانان اجازه جهاد و قیام مسلحانه داده شد .

  


این سوره ، 6 آیه و 27 کلمه دارد . به ترتیب مصحف ، صدو نهمین ، و به ترتیب نزول هجدهمین سوره قرآن ومکی است . دومین سوره از سوره های مقولات است که با کلمه قل ( بگو ) آغاز می شود . همچنین از سوره های مخاطبات است که دارای خطاب به پیامبر (ص) و قصار( کوتاه ) می باشد . به این سوره و سه سوره دیگر " اخلاص (قل هو الله احد )،  فلق ( قل اعوذ برب الفلق ) و ناس ( قل اعوذ برب الناس ) مجموعاً چهار قل می گویند .

سوره نصر

وجه تسمیه این سوره آن است که از نصر ( نصرت و پیروزی الهی در غلبه نهایی اسلام و فتح مکه ) سخن می گوید . نامهای دیگر آن یکی اذا جاء است که با همین کلمات آغاز می شود : [ اذا جاء نصر الله و الفتح ( چون نصرت و پیروزی فرارسد) ] ، دیگری تودیع ( زیرا در حقیقت در آن وداع خداوند و جبرئیل با رسول الله (ص) و پایان گرفتن وحی است ) .

این سوره 3 آیه و 19 کلمه دارد . به ترتیب مصحف صدودهمین و به ترتیب نزول صدو چهاردهمین ( آخرین ) سوره قرآن و مدنی است .  از سوره های زمانیه ( که با اذا آغاز می شود ) و همچنین از سوره های قصار ( کوتاه ) است .

سوره کوثر


وجه تسمیه این سوره آن است که خداوند در آغاز آن از نعمت کوثر که به حضرت رسول (ص) عطا فرموده ، سخن گفته است . مفسران کوثر را به چند وجه معنی کرده اند 1. خیر کثیر 2. حوض معجزه آسای کوثر در بهشت 3 . حضرت زهرا ، سلام الله علیها ، که نسل مقدس پیامبر (ص) از ایشان باقی مانده است . نام دیگر آن : انا اعطیناست زیرا آغاز آن چنین است : انا اعطیناک الکوثر ( ما به تو کوثر بخشیده ایم ) .

این سوره 3 آیه و 10 کلمه دارد . به ترتیب مصحف صدو هشتمین ، و به ترتیب نزول پانزدهمین سوره قرآن و مکی است . همچنین از سوره های قصار و کوتاه ترین سوره قرآن است ( بلندترین سوره قرآن بقره است ) .

سوره ماعون

وجه تسمیه این سوره آن است که در آخرین آیه آن رفتار کسانی که از « ماعون » جلوگیری می کنند تخطئه شده ، مفسران ماعون را زکات ، یا لوازم زندگی که گاهی دوست و آشنا و همسایه به امانت می گیرند معنی کرده اند . نامهای دیگر این سوره یکی اَرَأیت الذی ( که با همین کلمات آغاز می شود ) ، دیگر دین ، و دیگر تکذیب .

این سوره 7 آیه و 25 کلمه دارد . به ترتیب مصحف صدو هفتمین ، و به ترتیب نزول هفدهمین سوره قرآن و مکی است . همچنین از سوره های قصار است .

سوره قریش

وجه تسمیه این سوره آن است که درباره همبستگی قریش [ لایلاف قریش ] نازل شده است و خداوند توصیه فرموده است که اساس و محور این همبستگی پرستش خداوند صاحب خانه کعبه است ، که گرسنگی آنان را به سیری و رفاه ، و ناامنی آنان را به امن و آرامش بدل کرده است . نام دیگر این سوره ایلاف است . 4 آیه و 17 کلمه دارد . به ترتیب مصحف صدو ششمین ، و به ترتیب نزول بیست و نهمین سوره قرآن ، و مکی است . همچنین از سوره های قصار است .

سوره فیل

وجه تسمیه این سوره آن است که توصیف می کند چگونه خداوند بر سر سپاه طغیانگر ابرهه – سردار افسار گسیخته حبشی که بانگ ویرانسازی کعبه را داشت - بلا نازل کرد ، یعنی فرمود تا پرندگان فوج فوج ( که هیأت پرواز دُرناگونه آنان ابابیل نام دارد ، و ابابیل نام پرنده خاصی نیست ) با سجیل یعنی سنگ – گل گلوله وار– آنان را بمباران کنند ، و اینان را در این سوره ، اصحاب فیل ( فیلسواران ) نامیده است . نام دیگر آن الم تر است . [ زیرا آغاز آن چنین است : الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل : آیا ندانسته ای که پروردگارت با فیلسواران چه کرد ؟ ] .

این سوره 5 آیه و 23 کلمه دارد . به ترتیب مصحف صدو پنجمین ، و به ترتیب نزول نوزدهمین سوره قرآن و مکی است . جزو سوره های قصار است .

سوره همزه

وجه تسمیه این سوره آن است که در آیه اول آن ، این کلمه به کار رفته است [ ویل لکل همزة لمزه : وای بر هر عیبجوی طعنه زن ].

این سوره 9 آیه و 33 کلمه دارد . به ترتیب مصحف صدو چهارمین و به ترتیب نزول سی و دومین سوره قرآن و مکی است . همچنین از سوره های قصار ( 17 سوره کوتاه پایانی قرآن به اضافه سوره فاتحه ) است . در این سوره از این توهم کافران مال پرست که گمان می کنند مالشان آنان را جاودانه می دارد ، و سرانجام سراز جهنم درمی آورند ، سخن گفته شده است .
تبیان

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :