حق پدر بر فرزند وفرزند برپدر
پیامبر اعظمصلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم درباره تربیت فرزند و حق پدر و فرزند بر یکدیگر فرموده اند   حق پدر بر فرزند

آکاایران: حق پدر بر فرزند وفرزند برپدر

آکاایران: پیامبر اعظم(صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم ) درباره تربیت فرزند و حق پدر و فرزند بر یکدیگر فرموده اند:

منبع :

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :