مرجع تقلید، مرجع تقلید کیست؟
مرجع تقلید,مجتهد جامع الشرایط,مرجع تقلید اعلم,مرجع تقلید یعنی چه,مراجع تقلید,مرجع تقلید چیست,مرجع تقلید در مذهب فقهی,مرجع تقلید کیست؟,مرجع تقلید اعلم کیست

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد مرجع تقلید را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از آکاایران: مرجع تقلید در مذهب فقهی امامیه به مجتهد جامع الشرایطی گفته می شود که توضیح المسائل (رساله عملیه) یا کتاب استفتائات داشته باشد و دارای پیروانی باشد که در فروع دین و احکام فقهی اسلامی از وی پیروی کنند.

مرجع تقلید,مرجع تقلید چیست,مرجع تقلید اعلم

مرجع تقلید

آکاایران: به مجتهد جامع الشرائطی گفته می شود که مرد ،بالغ ،عاقل ،شیعه دوازده امامی ، حلال زاده ، زنده و عادل باشد و از مجتهدین عصر خودش عالم تر باشد.(نکته: منظور از عدالت این است که قدرت نفسانیه ای بر انجام واجبات و ترک گناهان کبیره و صغیره داشته باشد.)

کلمه «مرجع» در لغت، اسم مکان به معنای محل رجوع است. ازاین رو، در اصطلاح، به مجتهدی که نسبت به دیگران اعلم باشد و شرایط دیگری مانند پارسایی و آگاهی لازم از مسائل جهان اسلام و تشیع را داشته باشد، «مرجع» می گویند؛ زیرا شیعیان در احکام شرعی به وی رجوع می کنند. همچنین، منظور از واژهٔ تقلید در اینجا، پیروی از مجتهد جامع الشرایط است، و این امر، از باب رجوع به اهل خبره و متخصصین می باشد.  تقلید در لغت به معنای قلاده بر گردن انداختن است. در اصطلاح فقه نیز به همین معناست و وقتی می گویند عامی از مجتهد تقلید می کند، یعنی گفتار او را همچون قلاده ای بر گردن خود می اندازد. عامی مقلِد و مجتهد مقلَد نامیده می شوند.

در دورهٔ صدر اسلام، تقلید مفهومی منفی داشته و از آن در مقام انتقاد از غیر مسلمانان استفاده می شد، انتقاد از آنانی که می خواستند بر آئین پدرانشان بمانند. اما از قرن دوم به تدریج بار معنایی مثبتی پیدا می کند و به پیروی از احادیث و گفته های صحابه اطلاق می شود.

مرجع تقلید باید دارای خصوصیاتی باشد که آن را برایتان می گوییم:
1- شیعه دوازده امامی باشد( دوازده امام را قبول داشته باشد )
2 -زنده باشد 
3-عادل باشد (یعنی گناه انجام ندهد و هرچه خدا از آن منع کرده را ترک کندو هرچه خدا به آن دستور داده را عمل کند)
4-اعلم باشد(از همه مراجع تقلید زمان خود داناتر باشد و بیشتر از همه آنها بتواند احکام دین را بفهمد) 
5-مرد باشد
6-آزاد باشد(یعنی بنده کسی ویا اسیر نباشد )
7- عاقل باشد (یعنی خدای ناکرده دیوانه نباشد )
8-بالغ باشد(یعنی به سنی رسیده باشد که همه چیز را خوب بفهمدو به سن تکلیف هم رسیده باشد)و... 

از دیدگاه فقهی، فقهای شیعه در زمان غیبت امام زمان، نایبان عام و جانشینان وی در امور شرعی و استنباط و تبیین احکام فقهی اسلامی محسوب می شوند. مراجع شیعه در طول تاریخ تشیع، نقش بارزی در امور دینی، فکری و سیاسی و اجتماعی جوامع خود داشته اند. مثال بارز آن فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی در زمان حکومت قاجار است که به الغای امتیاز تنباکو انجامید.

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران

آیا لازم است رهبر مرجع تقلید باشد؟

آیا لازم است رهبر مرجع تقلید باشد؟

زمان مطالعه : 1 دقیقه
کار ویژه مرجع تقلید بیان کردن مقررات اسلامی به صورت قواعد کلی در جنبه های فردی و اجتماعی است, اما تعیین مصادیق احکام بر عهده وی نیست.
صفحه 1 از 1
منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :