سیره امام مهدی، سیره امام مهدی(عج)در روایات
سیره امام مهدی,سیره قضایی حضرت مهدی,سیره زندگی امام زمان,سیره قضایی امام مهدی,سیره زندگی حضرت مهدی,سیره امام زمان,سیره اخلاقی امام مهدی,سیره ی امام مهدی,سیره قض

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی در مورد سیره امام زمان (عج) را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. 

به نقل از آکاایران: اسوه پذیری از امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و مهدی زیستی، یکی از مهم ترین رسالت هایی است مؤمنان منتظر همواره باید دغدغه انجام آن را داشته باشند و این مهم جز در سایه آشنایی با سیره امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف امکان پذیر نیست. امام زمان، رهبر و الگوی کامل برای شیعیان است؛ از این رو مرد و زن وظیفه دارند تا در حد امکان، از اهداف بلند آن حضرت بهره برده و خود را به او نزدیک نمایند.

سیره امام مهدی,سیره امام زمان,سیره قضایی امام مهدی(عج)چگونه است؟

سیرت امام زمان

سیرت خلقی

«مهدی، صاحب حشمت و سکینه و وقار است. جامه هایی درشتناک پوشد و نان جو خورد. علم و حلمش از همه مردمان بیشتر است. همنام پیامبر است و خُلق او، خُلق محمدی است».(2)

 سیرت تربیتی

«در آن روزگار قدرت عقلی توده ها تمرکز یابد. مهدی به تأیید الهی، خردهای مردمان را به کمال رساند و در دل همگان فرزانگی پدید آورد».(3)

«در روزگار ظهور دولت مهدی، عیب و آفت از شیعه برطرف گردد و دل های آنان چون پاره های پولاد شود. یک مرد به نیرو، چون چهل مرد باشد و حکومت و سروری روی زمین به دست آنان افتد».(4)

مهدی، بخشنده است و بی دریغ، مال و خواسته به این و آن دهد. نسبت به عمال و کارگزاران و مأموران دولت خویش بسیار سخت گیر باشد و با ناتوانان و مستمندان، بسیار دل رحم و مهربان

سیرت مالی

«همه اموال جهان، در نزد مهدی گرد آید، آنچه در دل زمین است و آنچه بر روی زمین. آنگاه مهدی به مردمان بگوید: "بیایید و این اموال را بگیرید! اینها همان چیزهایی است که برای به دست آوردن آنها، قطع رَحِم کردید و خویشان خود را رنجاندید، خون های به ناحق ریختید و مرتکب گناهان شدید. بیایید و بگیرید". پس دست به عطا گشاید، چنان که تا آن روز کسی آنچنان بخشش اموال نکرده باشد».(5)

«مهدی، اموال را به صورت مساوی میان همگان تقسیم کند و کسی را بر کسی امتیاز ندهد».(6)

 سیرت اجتماعی

«عدالت مهدی چنان باشد که بر هیچ کس، در هیچ چیز به هیچ گونه ستمی نرود. نخستین نشانه عدل او آن است که سخنگویان حکومت او در مکه فریاد زنند: "هر کس نماز فریضه خویش را در کنار حَجَرالأسود و محل طواف خوانده است، اکنون می خواهد نماز نافله بخواند، به کناری رود تا حق کسی پایمال نگردد و هر کس می خواهد نماز فریضه بخواند، بیاید و بخواند.»(7)

«چون مهدی، درآید ـ پس از سختی ها که افتد و جنگ ها که رَوَد ـ ظلم و ستم را براندازد و سراسر زمین را از عدل و داد به پا کند. هیچ جای در زمین باقی نماند، مگر اینکه از برکت عدل و احسان او فیض برد و زنده شود، حتی جانواران و گیاهان نیز از این برکت و عدالت و داد و نکویی بهره مند گردند».(8)

سیرت سیاسی

«مهدی، به نفوذ یهود و مسیحیت در جهان خاتمه دهد. از غار اَنطاکیه، تابوت سکینه را بیرون آورد، نسخه اصلی تورات و انجیل در آن است و بدین گونه در میان اهل تورات، با تورات و در میان اهل انجیل، با انجیل حکم کند و آنان را به متابعتِ خویش فرا خواند. برخی به او بگروند».(9)

«با دیگران جنگ کند و هیچ صاحب قدرتی و صاحب مرامی ـ چه از اهل کتاب و چه از دیگر مسلک ها و مرام ها ـ باقی نماند و دیگر هیچ سیاستی و حکومتی، جز حکومت حقه اسلامی و سیاست عادله قرآنی، در جهان جریان نیابد. بدین گونه حکومت مهدی، شرق و غرب عالم را فرا گیرد. عیسی از آسمان فرود آید و پشت سر مهدی نماز گزارد و فریاد زند که: "درِ بیت المقدس را باز کنید" در را باز کنند. در این میان، دَجال با هفتاد هزار یهودی مسلح پدیدار شود ... و چون عیسی آهنگ کشتن دجال کند، دجال بگریزد. عیسی بگوید: من تو را با یک ضربت بکشم و چنین شود. او را بگیرد و بکشد. یهودیان در گوشه و کنار و در پناه هر سنگ و درخت و جانور و چیز دیگری پنهان شوند؛ اما همه چیز به سخن آید و بانگ بردارد: ای بنده مسلمان خدا، اینجا یک یهودی است، بیا و او را بکش».(10)

هنگامی که جهان را فتنه و آشوب آکنده سازد و همه جا را غارتگری و فساد و ستم بپوشد، خداوند مصلح بزرگ را بفرستد تا دژهای ضلالت و گمراهی را از هم فرو پاشد و فروغ توحید و انسانیت و عدالت را در دل های تاریک و سنگ شده، بتاباند

سیرت عملی

«مهدی، بخشنده است و بی دریغ، مال و خواسته به این و آن دهد. نسبت به عمال و کارگزاران و مأموران دولت خویش بسیار سخت گیر باشد و با ناتوانان و مستمندان، بسیار دل رحم و مهربان».(11)

«مهدی، در رفتار چنان است که گویی با دست خود، کره و عسل به دهان مسکینان می نهد. چونان امیرالمؤمنین زندگی کند، نان خشک بخورد و با پارسایی بِزید».(12)

 سیرت دینی

«مهدی، عادل است و خجسته و پاکیزه. او ذرّه ای از حق را فرو نگذارد. خداوند دین اسلام را به دست او عزیز گرداند ... مهدی، همواره بیم خداوند را به دل دارد و به مقام تقربی که نزد خدا دارد، مغرور نشود. او به دنیا دل نبدد و سنگی روی سنگ نگذارد. در حکومت او به احدی بدی نرسد، مگر آنجا که حد خدایی جاری گردد».(13)

سیرت اصلاحی

«یاران قائم به سراسر جهان پا نهند و همه جا قدرت را در دست گیرند. همه کس و همه چیز مطیع آنان شوند، حتی درندگان صحرا و مرغان شکاری، همه و همه، رضا و خشنودی آنان را بطلبند. شادی و شادمانی یافتن به این پیام آوردنِ دین و صلاح و عدالت، تا بدانجاست که قطعه ای از زمین بر قطعه ای دیگر مباهات کند که یکی از یاران مهدی بر آنجا پا نهاده است».(14)

«مهدی، فریادرسی است که خداوند او را بفرستد تا به فریاد مردم عالم برسد. در روزگار او، همگان به رفاه و آسایش و وفور نعمتی بی مانند دست یابند، حتی چهارپایان فراوان گردند و یا دیگر جانواران، خوش و آسوده باشند. زمین گیاهان بسیار رویاند. آب نهرها فراوان شود. گنج ها و دفینه های زمین و دیگر معادن استخراج گردد».(15)

«هنگامی که جهان را فتنه و آشوب آکنده سازد و همه جا را غارتگری و فساد و ستم بپوشد، خداوند مصلح بزرگ را بفرستد تا دژهای ضلالت و گمراهی را از هم فرو پاشد و فروغ توحید و انسانیت و عدالت را در دل های تاریک و سنگ شده، بتاباند».(16)

سیرت قضایی

«چون قائم قیام کند، مانند داوود یعنی بر حسب باطن، قضاوت کند و بی هیچ نیازی به شاهد حکم دهد. خداوند حکم را به او الهام کند و او بر طبق الهام الهی حکم کند. مهدی، نقشه های پنهانی هر گروه را بداند و به آنان آن نقشه ها را بگوید. مهدی، دوست و دشمنِ خود را با نگاه بشناسد» .(17)

«در قضاوت ها و احکام مهدی و در حکومت وی، سر سوزنی ظلم و بیداد بر کسی نرود و رنجی بر دلی ننشیند».(18)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت:

1. ر.ک: رسول جعفریان، تاریخ فکری و سیاسی امامان شیعه، ص596.

2. العسکری، نجم الدین جعفر، المهدی الموعود المنتظر، ج1، ص281ـ282.

3. اصول کافی، ج1، کتاب العقل، حدیث 21.

4. بحارالانوار، ج52، ص317، 335.

5. همان، ج51، ص29.

6. المهدی الموعود، ج1، ص264 و 275.

7. الکافی، ج4، ص427.

8. بحارالانوار، ج10، ص 115.

9. المهدی الموعود المنتظر، ج1، ص254.

10. همان، ج1، ص254ـ255.

11. همان، ص277ـ276.

12. بحارالانوار، ج52، ص359.

13. المهدی الموعود المنتظر، ج1، ص280 و 300.

14. بحارالانوار، ج52، ص327.

15. المهدی الموعود المنتظر، ج1، ص277.

16. همان، ص310.

17. الارشاد، ص365ـ366.

18. المهدی الموعود المنتظر، ج1، ص 283ـ284.

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران

سیره‌ حکومتی امام مهدی(عج)

سیره‌ حکومتی امام مهدی(عج)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
پیامبر اکرم صل الله علیه و آله می ‌فرماید:« در آخرالزمان ـ در مدت طولانی و سختی و تنگدستی ـ امامی وجود دارد که به مردم بذل و بخشش می ‌نماید,شخصی پیش او می ‌رود و او با دو دست خویش مال را جمع نموده و ب
صفحه 1 از 1
منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :