سیر و سلوک فردی
سیر و سلوک فردی,سلوک و عرفان,موانع سیر و سلوک,عرفان و سیر و سلوک,سیر و سلوک,سلوک فردی,سیر و سلوک و عرفان,راه های سیر و سلوک فردی

  در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد سیر و سلوک فردی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از آکاایران:  شش دستور العمل اخلاقی عرفانی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که با عقل و خرد و سلوک فردی و اجتماعی سازگار است عبارت است از: پرهیز از دروغ ، ورع و پارسایی ، خوف از خدا، گریه زیاد، حفظ دین و تمسک به سنت نبوی .

سیر و سلوک فردی,سیر و سلوک,راه های سیر و سلوک فردی
 
سیر و سلوک

«عن معاویة بن عمار، قال : سَمعت ُ ابا عبدالله 7 یقول : کان فی وصیّة النبّی 9 لعَلی ّ7 ان قال : یا علی اوصیک فی نفسک بخصال ، فاحفظها عنّی ، قال : اللّهم اَعنه ُ.

اما الاُولی : فالصدق ُ و لا تخرجن ِّ من فیک َ کذبة ابداً.

و الثانیه : الوَرَع ولا تجتری علی خیانةٍ ابداً.

و الثالثه : الخوف من الله عز ذکره کانک تراه .

و الرابعه : کثرة البکاء من خشیة الله یبنی لک بکُل ّ دمعة اَلف َ بَیت فی الجَنّة.

و الخامسه : بَذلُک َ مالک ودَمُک َ دوُن دینک .

والسادسه : اَلاخذ بسُنّتی فی صلاتی وصومی و صدقی ، امّا الصلاة فالخمسون رکعة، و اما الصیام فثلاثة ایام فی شهر، الخمیس و الخمیس فی آخر، و اما الصدقة فجهدک حتی تقول ُ: قد اَسرفت َ و لَم تَسرف .

و علیک بصلاة اللیل و علیک بصلاة اللیل و علیک بصلاة اللیل . و علیک بصلاة الزوال ، و علیک بصلاة الزوال و علیک بصلاة الزوال و علیک بتلاوة القرآن علی کل حال ٍ و علیک برفع یدیک فی صلاتک و تقلیبها، و علیک بالسواک عند کل وضوٍ و علیک بمحاسن الاخلاق فا رکبها ومساوی الاخلاق فاجتنبها، فان لم تفعل فلا تلومن ّ الا نفسک ؛

از معاویة بن عمار نقل است که گفت از امام صادق 7 شنیدم در وصیت پیامبر9 به علی 7 بود که یا علی تو را در مورد خودت به صفاتی سفارش می کنم پس آنها را از من به یاد داشته باش (خدایا کمکش کن )

اول ، راستگویی ، مبادا و هرگز از دهانت دروغی خارج شود.

دوم ، ورع ، هرگز جرأت بر خیانت پیدا نکن .

سوم ، ترس از خدا، گویا او را می بینی .

 چهارم ، گریه زیاد از ترس خدا که در ازای هر قطره اشکی هزار خانه برایت در بهشت بنا می شود.

 پنجم ، بذل ما و جان در راه دین .

آکاایران: ششم ، اقتدا به سنت من در نماز و روزه و صدقه ام اما نمازم 50 رکعت ، روزه ام سه روز در ماه ، پنج شنبه اول و چهارشنبه وسط و پنج شنبه آخر. اما صدقه ، پس هر چه می توانی تا آنجا که گمان کنی اسراف کرده ای در حالی که نکرده ای و بر تو باد به نماز شب و بر تو باد... و بر تو باد... و بر تو باد به نماز ظهر و بر تو باد... و بر تو باد... و بر تو باد تلاوت قرآن در هر حال و بر تو باد به بالا بردن و پیش رو گرفتن دستانت (قنوت ) در نماز و بر تو باد به مسواک با هر وضو و بر تو باد به آراستگی اخلاقی پسندیده و پرهیز از اخلاق ناپسند اگر چنین نکردی (و ضررش را دیدی ) جز خودت را سرزنش نکن . (روضة الکافی ، ص 79 و مجلسی ، پیشین ، ج 74، ص 68).

عرفان نبوی ، عرفانی خدا محورانه ، معاد باورانه ، دین ورزانه و دین دارانه ، خوف و خشیت گرایانه ، صدق و صفاگرایانه ، تقوی و ورع گرایانه و سنت وسیرت مدارانه است

عرفان نبوی ، عرفانی خدا محورانه ، معاد باورانه ، دین ورزانه و دین دارانه ، خوف و خشیت گرایانه ، صدق و صفاگرایانه ، تقوی و ورع گرایانه و سنت وسیرت مدارانه است و بر فرایض ونوافل استوار گشته است و قرآن ، نماز شب و سحر خیزی ، انفاق و صدقه ، اخلاق حسنه ، آراستگی ظاهری و باطنی ، مراقبت ومداومت بر شریعت سهله اسلام ، غم محرومان و فقرا داشتن ، کرامت و عزت نفس از جمله مولفه های آن به شمار می رود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم

فرمود: «یا علی ! اربع من یکن فیه کمل اسلامه : الصدق والشکر و الحیاء و حسن الخلق » (معزی ملایری ، 1412، ج 14، ص 285). چنان که ابوذر؛ می گوید به پیغمبر عرض کردم : «اوصنی ؟ قال : اوصیک بحسن الخلق والصمت ، قال : هما اخف الاعمال علی الابدان ، و اثقلهما فی المیزان ؛ مرا سفارش کنید، فرمود تو را سفارش می کنم به خوش اخلاقی و سکوت که سبکترین اعمال بدنی و سنگین ترین آنها در میزان عملند». (هندی ، پیشین ، ص 664).

    نتیجه آن که : عرفان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم عرفانی فراگیر و دارای خصوصیت سه گانه : جامعیت ، جهان شمولی و جاودانگی است و چنین عرفانی ، عرفان فطرت پذیر، عقل پسند، عدالت محور، مهر ورزانه ، مردم گرایانه ، متعادل و متعالی ، شریعت گرایانه ، کمال و کرامت مدارانه ، دارای عزت نفس ، اجتهادی و جهادی ، روشن بینانه ، تاثیر گذار و دارای کارکردی معقول و ممدوح خواهد بود واگر درست تعریف و تبیین گردد همه عقل ها و دل ها پذیرای آن خواهند شد. و چنین عرفانی درمجموعه زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی پیامبر عظیم الشان اسلام ظهور یافت و آن صاحب «خلق عظیم » اسوه حسنه سرور و سعادت وفوز و فیض رحمانی بوده است تا حقیقت تام محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم در عرفان ، حکمت ، حکومت ، سلوک و سیاست متبلور گردد. از این رو هرگز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرفان علم گریز، عرفان عقل ستیز، عرفان حکومت و ولایت زدا و عرفان عزلت و انزوا گرا را تبلیغ و ترویج نکرد بلکه با رهبانیت افراطی و درون گرایی محض مبارزه کرد، چنان که درون گرایی صرف و جامعه گرایی منهای معنویت و دیانت را نیز نفی نمود.

    بنابراین عرفان ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم عرفان الگو و الگوی عرفان حقیقی است . چنین عرفانی زندگی ساز است نه زندگی سوز و حیات طیبه ای می بخشد که بر توحید، ولایت ، شریعت و شهود و فقه و فنا استوار خواهد بود.

    پیامبر اکرم 9 که «عقل ممثل »، صادر اول وعقل کل است در باب منزلت عقل و ثمرات علمی و عملی آن مطالب زیادی بیان فرموده اند که جهت تبیین موقعیت «عقل » در حوزه های معرفتی سلوکی به برخی از آنها اشاره خواهد شد: «لکل شی مطیة و مطیة المرء العقل » (مجلسی ، پیشین ، ج 1، ص )، «لکل شی غایة و غایة العبادة العقل ». «لکل شی سفر فسطاة یلجئون الیه و فسطاة المسلمین العقل ». (ری شهری ، 1381، ص 3874، ح 13355) یعنی مرکب انسان عقل در پویندگی و سفر به سوی ابدیت است تا انسان در هیچ مرحله دچار ایستایی و جمود نشده بلکه عاقل ، پویا و بالنده در راه رسیدن به کمال علمی و عینی باشد.

گردآوری: بخش دین واندیشه اکاایران

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :