ریشه های ناامنی اجتماعی در روایات(2)
نه مؤمنانِ ظالم,می توانند جامعه سرشار از امنیت بسازند و نه عدالت خواهان بی ایمان,پس باید مراقب بود که داشتن ایمان به خدا ما را آنچنان مغرور نسازد که از جاده عدا


هر پدیده ای که در جامعه شکل می گیرد، معلول علت های گوناگونی است. ناامنی اجتماعی هم یکی از این پدیده ها است که ریشه در علل گوناگون و مختلفی دارد. بشر ممکن است با کاوش خود در مسایل اجتماعی بتواند به برخی از این علت ها دست یابد اما مسلما برقراری ارتباط با

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :