احکام وضو
احکام وضو,احکام وضوء,احکام وضو در قران,احکام وضو و نماز,احکام وضو جبیره,احکام وضوی جبیره,احکام شرعی وضو,باطل شدن وضو,احکام وضو و تیمم,احکام وضو گرفتن

در این بخش از سایت آکاایران احکام وضو گرفتن را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از آکاایران: وضو عبارت است از شستن صورت و دستها و مسح جلو سر و روی پاها، به شرحی که در مسائل آینده خواهد آمد. با ما همراه شوید و مطالبی درمورد احکام شرعی وضو گرفتن مطالعه کنید.

احکام وضو,احکام وضوی جبیره,احکام وضو و تیمم

احکام وضو

آکاایران: در وضو واجب است نیت نموده صورت و دستها را بشویند و جلوی سر و روی پاها را مسح کنند. صورت را از بالای پیشانی یعنی جایی که موی سر می روید تا آخر چانه و از نظر پهنا به مقداری که میان انگشت وسط و شست قرار می گیرد، باید شست و اگر مختصری از این مقدار شسته نشود وضو باطل است، لذا برای این که یقین پیدا کند تمام این مقدار شسته شده باید کمی اطراف آن را هم بشوید.

هرگاه انگشتانش بیش از حدّ معمول بزرگ یا کوچک باشد اعتباری به آن نیست، بلکه باید ببیند افراد معمولی چه اندازه از صورت خود را می شویند، او هم همان مقدار را بشوید، همچنین کسی که رستنگاه موی او بسیار بالا یا بسیار پایین است مطابق افراد معمولی صورت خود را می شوید. صورت و دستها را باید آنچنان شست که آب به پوست بدن برسد و اگر موانعی وجود دارد باید برطرف کند، حتّی اگر احتمال مانع می دهد باید وارسی نماید.

هفت چیز وضو را باطل مى کند:

اول : بول ولو قطره اى باشد، الا کسى که بول او قطره قطره بى اختیار از او بیرون مى آید (مسلوس ) که حکم آن از مساله 306 توضیح المسائل به بعد بیان شده است .

1- آبى که گاهى بعد از ملاعبه و بازى کردن از انسان خارج مى شود و به آن ((مذى )) مى گویند، پاک است و نیز آبى که گاهى بعد ازمنى
بیرون مى آید و به آن ((وذى )) مى گویند و آبى که بعد از بول بیرون مى آید و به آن ((ودى )) گفته مى شود اگر بول به آن نرسیده باشد، پاک است و چنان که انسان بعد از بول استبرا کند و بعد آبى از او خارج شود و شک کند که بول است یا یکى از اینها، پاک مى باشد و هیچ کدام از این آبها وضو را هم باطل نمى کند.

2- اگر شک کند استبرا کرده یا نه و رطوبتى از او بیرون آید که نداند پاک است یا نه ، نجس مى باشد و چنانچه وضو گرفته باشد،باطل مى شود و اگر شک کند که استبرایى که کرده ، درست بوده و یا نه و رطوبتى از او بیرون آید که نداند پاک است یا نه ، پاک مى باشد و وضو را هم باطل نمى کند.

3- کسى که استبرا نکرده اگر به واسطه آنکه مدتى از بول کردن او گذشته ، یقین کند بول در مجراى ادرار نمانده است و رطوبتى ببیند و شک کند پاک است یا نه ، آن رطوبت پاک مى باشد و وضو را هم باطل نمى کند.

4- براى زن استبراى از بول جمطرح ج نیست و اگر رطوبتى ببیند و شک کند که پاک است یا نه ، پاک مى باشد و وضو و غسل او را هم باطل نمى کند.

دوم : غائط ولو ذره اى باشد، الا کسى که غائط او مرتب و بى اختیار از او بیرون مى آید (مبطون ) که احکام آن در مساله 308 توضیح المسائل و بعد از آن بیان شده است .

سوم : باد معده و روده که از مخرج غائط خارج مى شود، مگر کسى که به خاطر مرضى که دارد باد معده بى اختیار از او خارج مى شود.

چهارم : خوابى که به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود، اما اگر چشم نبیند، ولى گوش بشنود، وضو باطل نمى شود؛

پنجم : چیزهایى که عقل را از بین مى برد، مانند: دیوانگى و مستى و بیهوشى ؛

ششم : استحاضه زنان ؛

هفتم : کارى که براى آن بایستى غسل کرد، مانند: جنابت و مس میت .

وضو ی ارتماسی

 انسان می تواند صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد، یا بعد از فرو بردن در آب به قصد وضو از آب بیرون آورد و آن را «وضوی ارتماسی» می گویند. ر وضوی ارتماسی باید صورت و دستها از بالا به پایین شسته شود، یعنی اگر وقتی صورت و دستها را در آب فرو می برد قصد وضو کند، باید صورت را از طرف پیشانی و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد و اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو می کند بایدصورت را از طرف پیشانی و دستها را از طرف آرنج بیرون آورد.

 در وضوی ارتماسی برای این که مسح سر و پاها با آب خارج نباشد، باید هنگامی که دست راست و چپ را وضوی ارتماسی می دهد قصد کند که بعد از خارج شدن از آب تا وقتی که آب روی دستها جریان دارد جزء وضو است، در غیر این صورت مسح سر و پاها اشکال دارد. جایز است وضوی بعضی از اعضا را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی بگیرد و بهتر است وضوی دست چپ را همیشه غیر ارتماسی بگیرد تا برای مسح سر و پاها مشکلی پیش نیاید.

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران

عبادتی به سود نفس اماره

عبادتی به سود نفس اماره

زمان مطالعه : 1 دقیقه
حمد خدایی را که ما را راهنمایی نمود تا حمدش کنیم و از اهل چنین حمدی قرار داد,و حمد خدایی را که راه رضایت خودش را به ما نمایاند و یکی از آن راه‌ها را ماه رمضان قرار داد,ماه روزه,ماه اسلام,ماه پاکیزه شد
جنگ تن به تن با نفس اماره

جنگ تن به تن با نفس اماره

زمان مطالعه : 1 دقیقه
در جای جای قرآن کریم و سخنان اهل البیت علیهم السلام بر تقوا سفارش شده است,اگر از تمام علمای نامی حوزه طلب نصیحت و پند نماییم بی شک یکی از سفارشات آنان رعایت حرمت خدا و رعایت تقوای الهی است,
خار نفس اماره...

خار نفس اماره...

زمان مطالعه : 1 دقیقه
ای برادر غافل مباش!که هر یک از صفات زشت و بدی که در وجود تو هست,خاری سر راه تکامل توست,اگر هر چه زودتر این خارها را از صفحه ی لطیف روح خود بیرون نیاوری,ریشه دارتر می شود و تو سست تر می گردی,
صفحه 1 از 1
منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :