طهارت و نجاست اهل کتاب
حکم طهارت و نجاست اهل کتاب چیست؟
زرتشت

سوال: حکم

فحاشی و ناسزاگویی نسبت به یکدیگر چه صورت دارد؟
,طهارت, اهل کتاب, نجاست,احکام اسلامی

کشیدن کاریکاتور از نظر شرعی

کشیدن کاریکاتور اشخاص در صورتی که موجب اذیت و آزار آنها شود چه صورت دارد؟ و اگر آن افراد راضی به کشیدن کاریکاتور آنها باشند چگونه است؟
,طهارت, اهل کتاب, نجاست,احکام اسلامی

حکم اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد به تریاک و استعمال مواد مخدر که نوعا ضرر عقلانی شخصی دارد جایز نیست.
منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :