آیا همه ساله باید زکات بدهیم؟
اگر شخصی یک بار زکات طلا و نقره بدهد آیا مال او پاک است و لازم نیست سال بعد زکات بدهد؟
زکات

سوال: نحوه‌ی پرداخت زکات نقره به چه شکل است و آیا نصاب معین و خاصی دارد؟

جواب: نقره دو نصاب دارد: نصاب اولِ آن 105 مثقال معمولی است و اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرائط دیگر را هم داشته باشد انسان باید یک چهلم (40/1) آن را بپردازد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست. نصاب دومِ آن 21 مثقال است یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 126 مثقال را به طوری که گفته شد بپردازد و همچنین است هرچه بالا رود، یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از 21 مثقال است زکات ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م1897)

 

سوال: اگر شخصی یک بار زکات طلا و نقره بدهد آیا مال او پاک است و لازم نیست سال بعد زکات بدهد؟

جواب: کسی که طلا و نقره دارد و به اندازه‌ی نصاب است اگر چه زکات آن را داده باشد، تا وقتی از نصاب اول کم نشده، همه ساله باید زکات آن را بدهد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م1898)

 

سوال: چه شرایطی لازم است تا بر شتر و گاو و گوسفند زکات تعلق بگیرد؟

جواب: دو شرط غیر از شرط های دیگر لازم است: 1ـ آنکه حیوان در تمام سال بیکار باشد و اگر در تمام سال یکی دو روز کار کرده باشد، زکات آن واجب است. 2ـ آنکه در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چریده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکات ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م1908)

 

سوال: به چه صورت زکات بر گاو واجب می‌گردد؟

جواب: در صورتی که به نصاب معین برسد زکات بر گاو واجب می‌گردد و گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن 30 تا است که وقتی شماره‌ی گاو به 30 برسد انسان باید یک گوساله‌ای که داخل سال دوم شده از بابت زکات بدهد. و نصاب دوم آن چهل است و زکات آن یک گوساله ماده‌ای است که داخل سال سوم شده باشد. حال اگر تعداد گاوها از چهل بگذرد باید یا بر مبنای سی تا سی تا حساب کند یا چهل تا چهل تا یا در نظر گرفتن شرائط دیگر مقل گذشته 11 ماه قمری و تا وقتی از نصاب نیفتد هر سال زکات دارد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م1912)

 

سوال: زکات گوسفند به چه صورت محاسبه می‌شود؟

گوسفند پنج نصاب دارد: 1ـ چهل، و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد. 2ـ صد و بیست و یک و زکات آن دو گوسفند است. 3ـ دویست و یک، و زکات آن سه گوسفند است. 4ـ سیصد و یک، و زکات آن بنابر احتیاط واجب، چهار گوسفند است. 5ـ چهارصد و بالاتر از آن، که باید آنها را صدتا صدتا حساب کند و برای هر صدتای آنها یک گوسفند بدهد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م1913)

 

بخش احکام اسلامی تبیان

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :