حکم ذبح، حکم ذبح و یا شکار چهارپایان و پرندگان
حکم ذبح,ذبح شرعی,احکام ذبح حیوانات,ذبح صحیح,حکم ذبح چهارپایان,ذبح حیوانات حلال گوشت,ذبح یا مردار,احکام ذبح,ذبح حیوانات,احکام ذبح چهارپایان

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی در مورد ذبح شرعی حیوانات را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. 

به نقل از آکاایران: چند چیز در سربریدن حیوانات مستحب است: موقع سربریدن گوسفند، دو دست و یک پاى آن را ببندند و پاى دیگرش را باز بگذارند، و موقع سربریدن گاو چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را باز بگذارند، و موقع کشتن شتر دو دست آن را از پائین تا زانو، یا تا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند و مستحب است مرغ را بعد از سر بریدن رها کنند تا پر و بال بزند. کسى که حیوان را مى کشد رو به قبله باشد. پیش از کشتن حیوان آب جلوى آن بگذارند. کارى کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مثلاً کارد را خوب تیز کنند و با عجله سر حیوان را ببرند.

حکم ذبح,احکام ذبح,حکم ذبح چهارپایان

 احکام ذبح شرعی

سوال: حکم ذبح و یا شکار چهارپایان و پرندگان در شب چیست؟

در کتاب های فقهی استدلالی و فتوایی با توجه به روایات زیر، ذبح و یا شکار حیوانات چهارپا یا دوپا (پرندگان) در شب مکروه دانسته شده است؛[1] یعنی بهتر این است که حیوانات چهارپا یا پرندگان در شب ذبح نشوند. مگر هنگامی که ضرورت اقتضا کند.

1. پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود: «به سراغ جوجه هاى پرندگان در آشیانه شان نروید. همین طور به سراغ پرندگان در هنگام خوابشان نروید تا این که صبح شود». شخصى پرسید: اى پیامبر خدا! هنگام خواب پرندگان چه زمانى است؟ آن حضرت فرمود: «شب، هنگام خواب پرنده است. بنابراین در هنگام خوابش به سراغ او نرو تا این که صبح شود و به سراغ جوجه هاى پرندگان در آشیانه شان نروید تا این که پر در بیاورند و پرواز کنند. آن گاه که پرواز نمودند تیر خود را به سویش بینداز و دام خود را برایش پهن کن».[2]

2. ابان بن تغلب گوید: امام صادق(علیه السلام) فرمود: «امام سجاد (علیه السلام) به غلامانشان دستور می داد تا زمانی که فجر طلوع نکرده، از ذبح حیوانات پرهیز نمایند و می فرمود: خداوند شب را براى همه، موجب آرامش و سکون قرار داده است». ابان می گوید: سوال کردم جانم فداى شما باد، اگر ترس مردن حیوان را داشته باشیم چه؟ امام صادق(علیه السلام) پاسخ داد: «اگر ترس مردن حیوان را (شب هنگام) دارى، آن را ذبح کن».[3]

چند مسئله از آیة الله سیستانی دام ظله:

مسأله 2600 ـ حیوان حلال گوشت چه وحشی باشد چه اهلی اگر آن را به دستوری که بعداً گفته می شود سر ببرند، پس از جان دادن، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است، و برای حلال شدن شتر و ماهی و ملخ راه دیگری است که در مسائل آینده خواهد آمد.

مسأله 2601 ـ حیوان حلال گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی، و حیوان حلال گوشتی که اهلی بوده و بعداً وحشی شده، مثل گاو و شتر اهلی که فرار کرده و وحشی یا سرکش شده است که نمی توان آن را گرفت، اگر به دستوری که در رساله آمده آنها را شکار کنند، پاک و حلال است، ولی حیوان حلال گوشت اهلی مانند گوسفند و مرغ خانگی، و حیوان حلال گوشت وحشی که به واسطه تربیت کردن اهلی شده است، با شکار کردن پاک و حلال نمی شود.

مسأله 2602 ـ حیوان حلال گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن پاک و حلال می شود که بتواند فرار کند یا پرواز نماید، بنابراین بچه آهو که نمی تواند فرار کند و بچه کبک که نمی تواند پرواز نماید، با شکار کردن پاک و حلال نمی شود، و اگر آهو و بچه اش را که نمی تواند فرار کند، با یک تیر شکار نماید، آهو حلال و بچه اش حرام است.

مسأله 2603 ـ حیوان حلال گوشتی که خون جهنده ندارد مانند ماهی، اگر به خودی خود بمیرد پاک است ولی گوشت آن را نمی شود خورد.

مسأله 2604 ـ حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد مانند مار و سوسمار، مرده آن پاک است، پس شکار یا سربریدن آن اثری ندارد.

حیوان حلال گوشت وحشی مانند آهو و کبک و بز کوهی، و حیوان حلال گوشتی که اهلی بوده و بعداً وحشی شده، مثل گاو و شتر اهلی که فرار کرده و وحشی یا سرکش شده است که نمی توان آن را گرفت، اگر به دستوری که در رساله آمده آنها را شکار کنند، پاک و حلال است، ولی حیوان حلال گوشت اهلی مانند گوسفند و مرغ خانگی، و حیوان حلال گوشت وحشی که به واسطه تربیت کردن اهلی شده است، با شکار کردن پاک و حلال نمی شود

مسأله 2605 ـ سربریدن و شکار کردن سگ و خوک اثری ندارد زیرا پاک نمی شوند، و خوردن گوشت آنها هم حرام است. و همچنین حیوانات کوچکی که در داخل زمین لانه داشته و خون جهنده دارند، مانند موش و موش خرما که با شکار یا سربریدن، گوشت و پوست آنها پاک نمی شود.

مسأله 2606 ـ حیوانات حرام گوشت ـ به جز آنچه در مسأله پیش گفته شد ـ با سربریدن، یا شکار کردن با اسلحه، گوشت و پوست آنها پاک می شود، چه درنده باشند و چه غیر درنده، حتی فیل و خرس و بوزینه (که از نظر فقهی محل اختلافند). ولی اگر حیوانات حرام گوشت را با سگ شکار کنند، پاک بودنش محل اشکال است.

مسأله 2607 ـ اگر از شکم حیوان زنده، بچه مرده ای بیرون آید یا آن را بیرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است.

یک مسئله از آیة الله شبیری زنجانی دام ظله:

مسأله 2607 ـ بعضى از علماء فرموده اند که چند چیز در سربریدن حیوانات مستحب است:

اول ـ موقع سربریدن گوسفند، دو دست و یک پاى آنرا ببندند و پاى دیگرش را باز بگذارند، و موقع سربریدن گاو چهار دست و پایش را ببندند و دم آنرا باز بگذارند، و موقع کشتن شتر دو دست آنرا از پائین تا زانو، یا تا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند و مستحب است مرغ را بعد از سر بریدن رها کنند تا پر و بال بزند.

دوم ـ کسى که حیوان را مى کشد رو به قبله باشد.

سوم ـ پیش از کشتن حیوان آب جلوى آن بگذارند.

چهارم ـ کارى کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مثلاً کارد را خوب تیز کنند و با عجله سر حیوان را ببرند، و لکن نسبت به بستن دو دست و یک پاى گوسفند روایتى نیافتم.

پی نوشت ها:

[1]. نراقی، ملا احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 15، ص 450 – 451؛ وانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، محقق، غفاری، علی اکبر، ج 5، ص 111؛ سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام، ج 23، ص 89، قم، موسسة المنار، چاپ چهارم، 1413ق؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 151، قم، موسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی تا.

[2]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج ‏6، ص 216، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج ‏23، ص 381، موسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، 1409ق.

[3]. الکافی، ج ‏6، ص 236؛ وسائل الشیعة، ج ‏24، ص 41.

منابع:

سایت اسلام کوئیست

پایگاه اطلاع رسانی آیة الله سیستانی دام ظله

پایگاه اطلاع رسانی آیة الله شبیری زنجانی دام ظله

گردآوری: بخش دین و اندیشه آکاایران

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :