آیا خمس و زکات به پول راکد در بانک نیز تعلق می‌گیرد؟
آیا خمس و زکات به پول راکد در بانک نیز تعلق می‌گیرد؟
خمس

سئوال: آیا در زکات گاو و شتر و گوسفند حتماً حیوان مربوطه را جهت زکات باید پرداخت؟

جواب: لازم نیست حتماً زکات را از خود حیوان‌های مربوطه داده شود، بلکه اگر حیوان دیگری بدهد، یا مطابق قیمت آن، پول بدهد کافی است. (با توجه به مسئله 9 عروه الوثقی فصل زکات غلات اربع)

 

سئوال: آیا زکات فقط به شتر و گاو و گوسفند تعلق می‌گیرد یا حیوانات دیگری هم زکات دارند؟

جواب: در زکات، گاو و گاومیش یک جنس حساب می‌شود و شتر عربی و غیر عربی یک جنس است، همچنین بز و میش و شیشک در زکات با هم فرق ندارند.در غیر این سه حیوان در سائر حیوانات زکات نیست فقط در اسب ماده (خیل) مستحب است.

 

سئوال: شخصی زکات گندم بدهکار است و از طرفی مقروض می‌باشد و قدرت پرداخت بدهی را ندارد. آیا باید زکات بدهد؟

جواب: در فرض مرقوم زکات واجب ساقط نیست.اما اگر قدرت اداء بدهکاری را نداشته باشد دیگران می توانند برای اداء بدهکاری به او زکات بدهند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م1988 و1937)

 

سئوال: آیا زکات به سکه‌های طلائی که به عنوان هدیه به شخصی داده‌اند تعلق می‌گیرد؟ و در صورت تعلق گرفتن آیا باید همه ساله داد؟

جواب: اگر شرایط وجوب زکات در آن جمع باشد و به حد نصاب برسد زکات دارد و تا نصاب باقی است، برای هر سال جداگانه زکات دارد. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج1، ص341، س3)

 

سئوال: پولی را که برای وجوه شرعیه جدا و تعیین می‌شود می توان آن را مصرف نمود و یا با پول دیگر عوض کرد؟

جواب: مانع ندارد و به جدا کردن تعیین نمی‌شود مگر در زکات که با جدا کردن متعین می‌شود و نباید در آن تصرف کرد. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ص345، س16 و توضیح المسائل دوازده مرجع، ج2، م1966)

 

سئوال: آیا خمس و زکات به پول راکد در بانک نیز تعلق می‌گیرد؟

جواب: خمس به پس انداز تعلق می‌گیرد لکن زکات به پول پس انداز تعلق نمی‌گیرد. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج1، ص351، س20 و24)

 

سئوال: چه مواردی مصرف زکات در آنها جایز است؟

جواب: انسان می‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: 1) فقیر، و آن کسی است مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد. 2) مسکین، و آن کسی است که از فقیر سخت‌تر می‌گذارند. 3) کسی که از طرف امام ـ علیه السّلام ـ یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع آوری و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام ـ علیه السّلام ـ یا نائب امام یا فقراء برساند. 4) کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می‌کنند. 5) خریداری بنده‌ها و آزاد کردن آنان. 6) بدهکاری که نمی‌تواند قرض خود را بدهد.

7) سبیل الله، یعنی کاری که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان می‌رسد و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد. 8) ابن السبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره)، م1925)

 

بخش احکام اسلامی تبیان

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :