نماز میت بر جسد مسلمان واجب است
چند چیز در نماز میت مستحب است: اول کسى که نماز میت مى خواند با وضو یا غسل یا تیمم باشد و احتیاط مستحب آنست,در صورتى تیمم کند که وضو و غسل ممکن نباشد,یا بترسد که

چند چیز در ,میت, نماز, مستحب,احکام اسلامی

بعد از مرگ انسان می شود برای نماز و عبادت های دیگر او که در زندگی بجا نیاورده، دیگری را اجیر کنند یعنی به او مزد دهند که آنها را بجا آورد و اگر کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحیح است ...
,میت, نماز, مستحب,احکام اسلامی

آیا بقاء بر تقلید میت اعلم جایز است؟

آیا انسان میتتواند در نماز و روز مقلد دو مرجع باشد، به این معنی که نمازش را در محل کار شکسته بخواند و روزه‌اش را به فتوای مرجع دیگر بگیرد؟
,میت, نماز, مستحب,احکام اسلامی

غسل و کفن و مستحبات دفن میت

غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان دوازده امامی ، بر هر مکلفی واجب است . و اگر بعضی انجام دهند، از دیگران ساقط می شود. و چنانچه هیچ کس انجام ندهد همه معصیت کرده اند و بنابر احتیاط واجب حکم مسلمانی هم که دوازده امامی نیست ،همین طور است .
منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :