اجرای حدود در جامعه اسلامی بر عهده کیست؟
کیفر دادن مجرمان در عرف جوامع بشری از اختیارات حکومت است و کسی جز حکومت,مجاز به انجام آن نیست,این مبنا از سوی فقه اسلامی هم مورد تأکید واقع شده است,فقیهان مسلما
ترازو

زنی که در عدّه ی وفات (مدت زمانی که زنی که شوهرش مرده درطی آن نمی تواند با شخص دیگری ازدواج نماید) ،زنا کرده بعد از تمام شدن عدّه می تواند با زانی (همان مرد) ازدواج نماید؟
,حد, تعزیر, قرآن,احکام اسلامی

خرید و فروش و تعمیر وسایل مشترک به...

خرید و فروش، تعمیر و اصلاح وسایل مشترک مانند ماهواره، ویدئو، اینترنت جهت افرادی که فروشنده یا تعمیر کار یقین دارد شخص از این وسایل استفاده حرام می کند و به این منظور آنها را تهیه می کند چه صورتی دارد و کسب مال از این راه حلال است یا حرام ؟
,حد, تعزیر, قرآن,احکام اسلامی

جایگاه مالیات از نظر شرعی

آیا پرداخت مالیات یا انفاقات مستحبی به فقرا کفایت از خمس می کند؟ اگر کفایت نمی کند پرداخت مالیات چه جایگاهی در فقه دارد؟
منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :