با خدمت به خانواده حاجیان در پاداش آنان شریک شوید!!
حج ابراهیمی و به عبارت دیگر اهل بیتی,حجی است که هدایتگر عالمیان و قیام للناس و کفر ستیزی و برائت از مشرکان است و حج اموی و عباسی,حج فردی و حج سکوت و حج بی معنا
حج

حضرت سجاد ـ علیه السلام ـ فرمودند: آن که در وطن، در نبود زائر، عهده دار امور خانوادگی و مالی حاجی شود، اجرش مانند اجر حاجی است، و حتی مانند این است که خود او به

استطاعت از جهت مال یعنی داشتن زاد و راحله که توشه راه و مرکب سواری است ، و چنانچه عین آنها را ندارد کافی است چیزی مثل پول یا متاع دیگر داشته باشد که ممکن است آن را صرف در ...
,حج ابراهیمی, خانواده حاجیان, زیارت,احکام اسلامی

احکام حج (مباحثی در باب حج)

نایب باید بالغ باشد، پس حج نابالغ به جای دیگری کفایت نمی کند، البته در حجة الاسلام و حجهای واجب دیگر، هرچند آن بچه ممیز باشد که خوب و بد را تشخیص دهد. بلی بعید نیست که نیابت وی در حج مستحبی با اذن ولی صحیح باشد...
,حج ابراهیمی, خانواده حاجیان, زیارت,احکام اسلامی

احادیث حج

برای چه حج خانه خدا را حج نامیده اند ؟ امام فرمود : فلانی حج گزارد،یعنی رستگار شد
منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :