فلسفه حکم غنا، فلسفه تحریم غنا
فلسفه حکم غنا,حکم تحریم غنا,حکم غنا,تحریم غنا,احکام غناء,فلسفه تحریم غنا,احکام موسیقی و غناء,حکم غنا و موسیقی,حکم غناء,فلسفه حکم غنا,حکم غنا

در این بخش از سایت آکاایران فلسفه تحریم غنا را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از آکاایران: غناء به صوتی گفته می شود که قوای شهوانی را در انسان تحریک می نماید، و انسان در آن حال احساس می کند که اگر در کنار آن صدا، شراب و فساد جنسی نیز باشد کاملا مناسب است.

فلسفه حکم غنا,فلسفه تحریم غنا,حکم غناء

حکم غنا

برای غنا دو رقم معنی ذکر می شود «معنی عام» و «معنی خاص»، معنی خاص همان است که گفتیم یعنی آهنگهای تحریک کننده شهوات و متناسب مجالس فسق و فجور.

ولی معنی عام هرگونه صوت زیبا است، و لذا آنها که غنا را به معنی عام تفسیر کرده اند برای آن دو قسم قائل شده اند «غنای حلال» و «غنای حرام» منظور از غنای حرام همان است که در بالا گفته شد و منظور از غنای حلال صدای زیبا و خوشی است که مفسده انگیز نباشد، و متناسب با مجالس فسق و فجور نگردد.

بنابراین در اصل تحریم غنا تقریباً اختلافی نیست، اختلاف در نحوه تفسیر آن است.

فلسفه تحریم غنا

دقت در مفهوم «غنا» با شرائطی که در شرح موضوع آن گفتیم، فلسفه تحریم آن را به خوبی روشن می سازد.

در  این مقوله با یک بررسی کوتاه به مفاسد زیر برخورد می کنیم:

الف) تشویق به فساد اخلاق

تجربه نشان داده است که بسیاری افراد تحت تأثیر آهنگهای غناء، راه تقوی و پرهیزکاری را رها کرده، و به شهوات و فساد روی می آورند.

مجلس غنا معمولًا مرکز انواع مفاسد است و آنچه به این مفاسد دامن می زند همان غناء است.

در بعضی از گزارشهائی که در جرائد خارجی آمده می خوانیم که در مجلسی که گروهی از دختران و پسران بودند، و آهنگ خاصی از غناء در آنجا اجرا شد آنچنان هیجانی به دختران و پسران دست داد که به یکدیگر حمله ور شدند و فجایع زیادی بار آوردند که قلم از ذکر آن شرم دارد.

آکاایران: در تفسیر «روح المعانی»، سخنی از یکی از سران «بنی امیه» نقل می کند که به آنها می گفت: از غنا بپرهیزید که حیا را کم می کند، شهوت را می افزاید شخصیت را درهم می شکند، جانشین شراب می شود، و همان کاری را می کند که مستی انجام می دهد و این نشان می دهد که حتی آنها نیز به مفاسد آن پی برده بودند.

امروز مواد مخدر تنها جنبه تجارتی ندارد، بلکه یک ابزار مهم سیاسی، یعنی سیاستهای استعماری است، ایجاد مراکز فحشاء، کلوپهای قمار و همچنین سرگرمیهای ناسالم دیگر، و از جمله توسعه غنا و موسیقی، یکی از مهمترین ابزاری است که آنها برای تخدیر افکار مردم بر آن اصرار دارند، و به همین دلیل قسمت عمده وقت رادیوهای جهان را موسیقی تشکیل می دهد و از برنامه های عمده وسائل ارتباط جمعی همین موضوع است

و اگر می بینیم در روایات اسلامی کراراً آمده است که غنا روح نفاق را در قلب پرورش می دهد اشاره به همین حقیقت است، روح نفاق همان روح آلودگی به فساد و کناره گیری از تقوا و پرهیزکاری است.و نیز اگر در روایات آمده است که فرشتگان در خانه ای که غنا در آن است وارد نمی شوند به خاطر همین آلودگی به فساد است، چرا که فرشتگان پاکند و طالب پاکیند، و از این محیطهای آلوده بیزارند.

ب) غافل شدن از یاد خدا

تعبیر به «لهو» که در تفسیر «غنا» در بعضی از روایات اسلامی آمده است، اشاره به همین حقیقت است که غناء انسان را آنچنان مست شهوات می کند که از یاد خدا غافل می سازد.

در حدیثی از علی علیه السلام می خوانیم: «و هر چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند (و در شهوات فرو ببرد) آن در حکم قمار است»

ج) آثار زیان بار بر اعصاب

غنا و موسیقی در حقیقت، یکی از عوامل مهم تخدیر اعصاب است، و به تعبیر دیگر مواد مخدر گاهی از طریق دهان و نوشیدن وارد بدن می شوند، (مانند شراب) و گاه از طریق بوئیدن و حس شامه (مانند هروئین) و گاه از طریق تزریق (مانند مرفین) و گاه از طریق حس سامعه است. (مانند غنا)

به همین دلیل گاهی غنا و آهنگهای مخصوصی، چنان افراد را در نشئه فرو می برد، که حالتی شبیه به مستی به آنها دست می دهد، البته گاه به این مرحله نمی رسد اما در عین حال تخدیر خفیف ایجاد می کند و به همین دلیل بسیاری از مفاسد مواد مخدر در غنا وجود دارد، خواه تخدیر آن خفیف باشد یا شدید.

در بعضی از کتبی که در زمینه آثار زیانبار موسیقی بر اعصاب آدمی نوشته شده است حالات جمعی از موسیقی دانان و خوانندگان معروف آمده است که به هنگام اجرای برنامه گرفتار سکته و مرگ ناگهانی شده، و در همان مجلس جان خود را از دست داده اند.

کوتاه سخن اینکه آثار زیانبخش غنا و موسیقی بر اعصاب تا سرحدّ تولید جنون، و بر قلب و فشار خون، و تحریکات نامطلوب دیگر به حدی است که نیاز به بحث زیادی ندارد.

د) غنا یکی از ابزار کار استعمار

استعمارگران جهان همیشه از بیداری مردم، مخصوصاً نسل جوان، وحشت داشته اند، به همین دلیل بخشی از برنامه های گسترده آنها برای ادامه استعمار، فرو بردن جامعه ها در غفلت و بیخبری و ناآگاهی و گسترش انواع سرگرمیهای ناسالم است.

امروز مواد مخدر تنها جنبه تجارتی ندارد، بلکه یک ابزار مهم سیاسی، یعنی سیاستهای استعماری است، ایجاد مراکز فحشاء، کلوپهای قمار و همچنین سرگرمیهای ناسالم دیگر، و از جمله توسعه غنا و موسیقی، یکی از مهمترین ابزاری است که آنها برای تخدیر افکار مردم بر آن اصرار دارند، و به همین دلیل قسمت عمده وقت رادیوهای جهان را موسیقی تشکیل می دهد و از برنامه های عمده وسائل ارتباط جمعی همین موضوع است.

بعد از مباحثی که مطرح شد، در این مورد سوالی را مطرح کرده و نظرات آیات عظام را تقدیم شما عزیزان می کنیم:

سوال: حکم شنیدن موسیقی با خوانندگی زن برای مرد چگونه است؟ غنا یعنی چه؟

دفتر حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

اگر صداى زن به صورت غنا باشد و یا گوش دادن به صداى او به قصد لذت و ریبه باشد و یا مفسده‏اى بر آن مترتّب گردد و یا همراه با موسیقى لهوى و حرام باشد، جایز نیست.

ج2: غنا یعنى ترجیع صدا به نحوى که مناسب با مجالس لهو باشد که از گناهان بوده و بر خواننده و شنونده حرام است.

دفتر حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

غنا حرام است ، و منظور از آن سخن باطلى است که با آوازى خوانده مى‏شود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد . و همچنین جایز نیست با این گونه صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند ، ـ و بنابر احتیاط واجب ـ سخنانى غیر از آنچه گفته شد نیز به این گونه صدا نخوانند.

همچنین گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمى‏شود . همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست.

موسیقى یعنى نواختن آلات مخصوص موزیک نیز اگر به نحوى باشد که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است ، و غیر آن حرام نیست. و اجرت گرفتن بر نواختن موسیقىِ حرام ، نیز حرام است ، و ملک گیرنده نمى‏شود ، و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است .و شنیدن صدای زن با تهیج جنسی جایز نیست.

اگر می بینیم در روایات اسلامی کراراً آمده است که غنا روح نفاق را در قلب پرورش می دهد اشاره به همین حقیقت است، روح نفاق همان روح آلودگی به فساد و کناره گیری از تقوا و پرهیزکاری است.و نیز اگر در روایات آمده است که فرشتگان در خانه ای که غنا در آن است وارد نمی شوند به خاطر همین آلودگی به فساد است، چرا که فرشتگان پاکند و طالب پاکیند، و از این محیطهای آلوده بیزارند

دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

1ـ در هر حال تک خوانی زن اشکال دارد.

2ـ و در مورد اینکه غنا چیست؟ و فلسفه ی حرمت آن کدام است به کتاب «180 پرسش و پاسخ» صفحه ی 510 که در بخش (تالیفات) نیز موجود است مراجعه نمایید.

دفتر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

بطور کلی همه آهنگ هایی که از آلات طرب باشد حرام است و غنا یعنی دور دادن صدا در گلو و خوانندگی زن به صورت غنا و شنیدن صدای او نیز حرام است.

حضرت آیة الله هادوی تهرانی (مد ظله العالی):

1. غنا آوازی است که انسان را از حالت عادی خارج می کند و شهوت جنسی را در وی تحریک می کند. معمولاً چنین آواز هایی مناسب مجالس لهو و لعب هستند.

2. غنا حرام است، چه خواننده مرد باشد و چه زن.

3. همراهی موسیقی با غنا نقشی در حرمت آن ندارد.

4. موسیقی اگر انسان را از حالت عادی خارج و شهوت جنسی را در وی تحریک نماید حرام است و چنین موسیقی معمولاً مناسب مجالس لهو و لعب است. حرمت این موسیقی حتی اگربدون غنا و آواز خواندن باشد، نیز ثابت است.

با توجه به ترویج موسیقی از طرف بعضی مراکز فرهنگی، برخی می گویند: غنا حرام است و موسیقی اشکال ندارد، لطفا فرق بین غنا و موسیقی را بیان فرمائید و برخی می گویند: موسیقی اصیل و سنتی اشکال ندارد لطفا نظرتان را بفرمایید. 

گردآوریک بخش دین و اندیشه آکاایران

فلسفه قصاص

فلسفه قصاص

زمان مطالعه : 1 دقیقه
یکی از اهداف حقوق کیفری اسلام و چه بسا مهم ترین هدف آن حفظ نظام اجتماعی و دینی است و این هدفِ بلند تأمین نمی شود,مگر این که انسان ها از طریق اصلاح و تربیت یا ازطریق ارعاب و ترس از مجازات,از ارتکاب اعم
فلسفه تفاوت حجاب زن و مرد

فلسفه تفاوت حجاب زن و مرد

زمان مطالعه : 1 دقیقه
چرا حجاب زن و مرد تفاوت دارد و چرا باید مقدار پوشش بدن زنان بیش‌تر از مردان باشد؟ آیا این تفاوت غیر عادلانه و تبعیض آمیز نیست؟
فلسفه حرمت غناء (خوانندگی)

فلسفه حرمت غناء (خوانندگی)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
عده ای گمان می کنند که اسلام غناء را از آن جهت که لذت بخش است حرام کرده است,چون هر لذتی حرام است! این اشتباه است,هیچ چیز به دلیل لذت بخش بودن گناه نیست,
فلسفه خمس ‏

فلسفه خمس ‏

زمان مطالعه : 1 دقیقه
خمس,نوعى تعدیل ثروت است که انسان با اراده خود و با قصد قربت,براساس ایمانى که دارد و اعتمادى که به او مى‏شود,درآمدهاى خود را بررسى و هزینه متعارف زندگى خود را از آن کاسته و بیست درصد از سودى که مازاد ب
فلسفه خمس (چرا باید خمس بدهیم؟)

فلسفه خمس (چرا باید خمس بدهیم؟)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
به طور کلی می‏توان گفت: پرداخت خمسِ اموال,دو نقش اساسی در زندگی مسلمان‏ها به ویژه شیعیان ایفا می‏کند: 1,مادی (توزیع ثروت بر اساس عدالت اجتماعی) 2,معنوی ( تهذیب نفس)
فلسفه شکسته شدن نماز و بطلان روزه مسافر

فلسفه شکسته شدن نماز و بطلان روزه مسافر

زمان مطالعه : 1 دقیقه
کسی که وظیفه‏اش نماز تمام است,اگر به اشتباه یا عمدا نمازش را شکسته بخواند,حکم نمازش چیست؟
فلسفه تیمم، فلسفه تیمم در طهارت

فلسفه تیمم، فلسفه تیمم در طهارت

زمان مطالعه : 1 دقیقه
فلسفه تیمم,آداب و اصول تیمم کردن,تیمم یا وضو,تیمم چیست,احکام تیمم,فلسفه تیمم چیست,مراحل تیمم,فلسفه ی تیمم,فلسفه وضو و تیمم,علت تیمم کردن
حکمت و فلسفه نماز

حکمت و فلسفه نماز

زمان مطالعه : 1 دقیقه
حکمت و فلسفه نماز, برای چه نماز میخوانیم , حکمت خواندن نماز ,فلسفه خواندن نماز
فلسفه وضو، تیمم و غسل

فلسفه وضو، تیمم و غسل

زمان مطالعه : 1 دقیقه
فلسفه وضو، تیمم و غسل -آکا

نظر فلسفه نسبت به نماز چیست؟

نظر فلسفه نسبت به نماز چیست؟

زمان مطالعه : 1 دقیقه
نظر فلسفه نسبت به نماز چیست؟ -آکا
فلسفه مراسم نقاره زنی در حرم امام رضا (ع)

فلسفه مراسم نقاره زنی در حرم امام رضا (ع)

زمان مطالعه : 1 دقیقه
فلسفه مراسم نقاره زنی در حرم امام رضا (ع),نقاره زنی در بارگاه امام رضا,نقاره زنی امام رضا, نقاره زنی,نقاره زنی حرم امام رضا,نقاره زنی حرم,تشریح مراسم نقاره
حکمت و فلسفه دو سلام آخر نماز چیست

حکمت و فلسفه دو سلام آخر نماز چیست

زمان مطالعه : 1 دقیقه
حکمت و فلسفه دو سلام آخر نماز چیست.سلام، خواستاری سلامتی،امنیت،خیر و برکت و سعادت است.نمازگزاربا سلام دادن،نشان می دهدکه دوستدار و خیرخواه همه نیکوکاران است
فلسفه مرگ و دلیل ترس از آن

فلسفه مرگ و دلیل ترس از آن

زمان مطالعه : 1 دقیقه
چرا همراه نمی خواهیم مرگ بپذیریم و با شنیدن مرگ و رویداد همیشگی مرگ از آن می ترسیم   از روزی که انسان پا به جهان گذاشته همواره با مرگ
فلسفه لعن کردن چیست

فلسفه لعن کردن چیست

زمان مطالعه : 1 دقیقه
لعن چیست و چه فلسفه ای دارد   لعن به معنای طلب دوری از رحمت الهی نسبت به کافران و ظالمان است و حکمت های آن از قرار زیر است 1 ع
فلسفه خواندنی تشریع بسیاری از احکام دین

فلسفه خواندنی تشریع بسیاری از احکام دین

زمان مطالعه : 1 دقیقه
وسوسه شیطان در حضرت آدم علیه السلام باعث شد که آن حضرت به آن درختی که نباید   1 باعث شستشوی گناهان رسول خدا صلی الله علیه وآله وس
صفحه 1 از 2
منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :