سخنان زیبا از امام علی (ع)
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam امام صادق ع ریشه های کفر سه چیز است حرص و خود بزرگ بینی و حسد ورزیدن سخنان گوهربار و آموزنده اما

آکاایران: سخنان زیبا از امام علی (ع)


آکاایران: سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
امام صادق (ع)

ریشه های کفر سه چیز است

حرص و خود بزرگ بینی و حسد ورزیدن
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
امام علی (ع)

هر که نیت خود را خالص گرداند

از پستی دور ماند
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
امام صادق (ع)

کسی که طالب ریاست باشد هلاک می شود
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
پیامبر اکرم (ص)

حقیقتاً آنچه ( از نعمت ها و رضوان ) که در نزد خداوند است

جز با طاعت و فرمانبرداری از او بدست نمی آید
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
امام باقر (ع)

کسی به ولایت ما نمی رسد

مگر با عمل شایسته و دوری از گناه
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
امام صادق (ع)

همانا دشنام دادن و هرزه گویی

و زبان درازی ناشی از نفاق و دو رویی است
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
امام محمد باقر (ع)

راستی که خداوند شخص بد زبان بیهوده گوی را دشمن می دارد
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
امام صادق (ع)

عدل شیرین تر از عسل و نرم تر از کف و خوشبوتر از مشک است
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
امام صادق (ع)

هر کس مرتکب گناهی شود در حالی که خندان است

در روز قیامت با چشم گریان به آتش دوزخ در افتد
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
امام علی (ع)

اجل به عنوان نگهبان برای آدمی کافی است
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
امام حسین(ع)

همنشینی با سفلگان و افراد پست ناپسند است

و همدمی گناهکاران موجب بدبینی مردم و از دست دادن اعتماد و اعتبار است
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
امام هادی (ع)

حسد نیکویی ها را نابود سازد
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
امام محمد باقر (ع)

خداوند به هیچ عبادتی برتر از رعایت پاکی شکم و پاکی دامن عبادت نشده است
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
امام حسین (ع)

به درستی که من مرگ را جز سعادت نمی بینم

و زندگی با ستمکاران را جز محنت نمی دانم
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
حضرت رسول اکرم (ص)

همانا دینار و درهم پیشینیان شما را به هلاکت رساند و همین دو نیز هلاک کننده شماست
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
امام صادق (ع)

سازگاری و مدارا از اهل هیچ خانه ای باز داشته نشده

جز اینکه آنان از خیر و خوبی محروم و بی بهره گشته است
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
امام باقر (ع)

یکی از محبوبترین بندگان خدا در نزد خداوند کسی است که نیکوکار و بسیار توبه کننده باشد
سخنان گوهربار و آموزنده امامان Sayings of Imam
رسول خدا (ص)

کسی که معصیت الهی را از خوف خدای تبارک و تعالی ترک کند

خداوند او را در روز قیامت خوشنود می سازد.

منبع :gahar.ir

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :