معنی سوره های قرآن، نام و معانی سوره های قرآن
معنی سوره های قرآن,معنی نام سوره های قرآن,نام و معانی سوره های قرآن,نام سوره های قرآن,معنای سوره های قرآن,معنی سوره های قرآن,معنی سوره های قران کریم,معنای سوره

در این بخش از سایت آکاایران معانی نام سوره های قرآن را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. 

معنی سوره های قرآن,معنی سوره های قرآن,معنای سوره های قرانی

آکاایران: نام و معانی سوره های قرآن

1. فاتحه: باز کردن ـ 7 آیه.
2. بقره: گاو ماده ـ 286 آیه.
3. آل عمران: خاندان عمران ـ 200 آیه.
4. نساء: زنان ـ 176 آیه.
5. مائده: طَبَق غذا (سفرة غذا) ـ 120 آیه.
6. انعام: چهارپایان ـ 165 آیه.
7. اعراف: مکانی بین بهشت و جهنم ـ 206 آیه.
8. انفال: زیادی، غنیمت، هبه ـ 75 آیه.
9. توبه: بازگشتن ـ 129 آیه.
10. یونس: نام حضرت یونس ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، 109 آیه.
11. هود: نام حضرت هود ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، 123 آیه.
12. یوسف: نام حضرت یوسف ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، 111 آیه.
13. رعد: صدای غرش ابر، 43 آیه.
14. ابراهیم: نام حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، 52 آیه.
15. حِجر: منع، نام شهر اصحاب الحجر ـ 99 آیه.
16. نحل: زنبور عسل ـ 128 آیه.
17. اسراء: رفتن در شب ـ 111 آیه.
18. کهف: غار وسیع ـ 110 آیه.
19. مریم: نام حضرت مریم سلام الله علیها ـ ، 98 آیه.
20. طه: از حروف مقطعه و نیز از اسامی پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ ، 135 آیه.
21. انبیاء: پیامبران ـ 112 آیه.
22. حج: قصد، نام یکی از فروعات دین ـ 78 آیه.
23. مؤمنون: ایمان آورندگان، گروندگان ـ 118 آیه.
24. نور: روشنایی ـ 64 آیه.
25. فرقان: قرآن، روشنگر و جداکننده حق از باطل ـ 77 آیه.
26. شعراء: شاعران ـ 227 آیه.
27. نمل: مورچه ـ آیه.
28. قصص: داستان ها ـ 88 آیه.
29. عنکبوت: نام حشره ـ 69 آیه.
30. روم: نام شهر یا کشور ـ 60 آیه.
31. لقمان: نام فردی حکیم ـ 34 آیه.
32. سجده: خضوع و اظهار فروتنی ـ 30 آیه.
33. احزاب: گروه ها ـ 73 آیه.
34. سباء: نام قوم که پادشاه شان زن بود ـ 54 آیه.
35. فاطر: شکافنده ـ 45 آیه.
36. یس: حروف مقطعه و رمز است ـ 83 آیه.
37. صافات: منظم ساختن صفوف ـ 182 آیه.
38. ص: حروف مقطعه قرآن ـ 88 آیه.
39. زُمر: دسته، جماعت ـ 75 آیه.
40. غافر: بخشاینده ـ 85 آیه.
41. فصلت: بیان روشن ـ 54 آیه.
42. شوری: مشورت ـ 53 آیه.
43. زخرف: زینت ـ 89 آیه.
44. دخان: دود ـ 59 آیه.
45. جاثیه: به زانو درآمده ـ 37 آیه.
46. احقاف: نام مکانی در عمان ـ 35 آیه.
47. محمّد: نام پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ ، 38 آیه.
48. فتح: پیروزی ـ 29 آیه.
49. حُجُرات: خانه ها ـ 18 آیه.
50. ق: حروف مقطعه ـ 45 آیه.
51. ذاریات: بادهایی که اشیاء را به پرواز در می آورد ـ 60 آیه.
52. طور: نام کوه است ـ 49 آیه.
53. نجم: ستاره ـ 62 آیه.
54. قمر: ماه ـ 55 آیه.
55. رحمن: بخشنده ـ 78 آیه.
56. واقعه: حادثه عظیم قیامت ـ 96 آیه.
57. حدید: آهن ـ 29 آیه.
58. مجادله: تابیدن طناب، جدل و مناظره ـ 22 آیه.
59. حشر: جمع کردن ـ 24  آیه.
60. ممتحنه: آزمون شده (مؤنث) ـ 13 آیه.

 

معنی سوره های قرآن,معنی سوره های قرآن,معنای سوره های قرانی

معانی سوره های قرآن

61. صف: صف کشیدن ـ 14 آیه.
62. جمعه: آخرین روز هفته ـ 11 آیه.
63. منافقون: منافقان (نفاق پیشه گان و دورویان) ـ 11 آیه.
64. تغابن: مغبون کردن یکدیگر ـ 18 آیه.
65. طلاق: باز کردن عقد نکاح ـ 12 آیه.
66. تحریم: حرام کردن ـ 12 آیه.
67. ملک: حکومت و اداره امور ـ 30 آیه.
68. قلم: وسیله نگارش و نوشتن ـ 52 آیه.
69. الحاقه: روز رستاخیز ـ 52 آیه.
70. معارج: صعود از پله ـ 44 آیه.
71. نوح: نام حضرت نوح ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، 28 آیه.
72. جن: پوشیده، نام موجود نامرئی ـ 28 آیه.
73. مُزمّل: پیچیدن پارچه (خطاب به پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ است که بعد از فرود از غار حرا خود را در پارچه پیچیده بود) ـ 20 آیه.
74. مُدثّر: آرامیدن در بستر ـ 56 آیه.
75. قیامت: به پاداشتن ـ 40 آیه.
76. انسان: نوع انسان، بشر ـ 31 آیه.
77. مرسلات: فرستاده شدگان ـ 50 آیه.
78. نبأ: خبر مهم ـ 40 آیه.
79. نازعات: کشیدن ـ 46 آیه.
80. عبس: عبوس، چهره در هم کشیدن ـ 42 آیه.
81. تکویر: پیچیدن نور خورشید ـ 29 آیه.
82. انفطار: شکافته شدن ـ 19 آیه.
83. مطففین: کم فروشان ـ 19 آیه.
84. انشقاق: شکافته شدن ـ 25 آیه.
85. بروج: شیء ظاهر و آشکار، 22 آیه.
86. طارق: کوبیدن ـ 17 آیه.
87. اعلی: برتر، بالاتر ـ 19 آیه.
88. غاشیه: پوشاندن ـ 26 آیه.
89. فجر: شکافتن وسیع، صبح ـ 30 آیه.
90. بلد: شهر (مکه) ـ 20 آیه.
91. شمس: خورشید ـ 15 آیه.
92. لیل: شب ـ 21 آیه.
93. ضحی: اوائل روز ـ 11 آیه.
94. انشراح: شرح صدر، آرامش ـ 8 آیه.
95. تین: انجیر ـ 8 آیه.
96. علق: خون بسته ـ 19 آیه.
97. قدر: اندازه گیری و تقدیر ـ 5 آیه.
98. بینه: دلیل روشن ـ 8 آیه.
99. زلزله: به لرزه درآمدن ـ 8 آیه.
100. عادیات: دویدن با سرعت ـ 11 آیه.
101. قارعه: حادثه مهم و سخت ـ 11 آیه.
102. تکاثر: تفاخر و فخرفروشی ـ 8 آیه.
103. عصر: فشردن، وقت عصر ـ 3 آیه.
104. همزه: عیب جو و غیبت کننده ـ 9 آیه.
105. فیل: نام حیوان -  5 آیه.
106. قریش: قدرت، اکتساب، اجتماع. نام قبیله معروف در مکه که پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ نیز جزء آن قبیله بود. ـ 4 آیه.
107. ماعون: چیز کم ـ 7 آیه.
108. کوثر: خیر کثیر و فراوان ـ 3 آیه.
109. کافرون: کسانی که حق را می پوشانند ـ 6 آیه.
110. نصر: پیروزی ـ 3 آیه.
111. مسد: طنابی که از الیاف بافته شده ـ 5 آیه.
112. توحید: یگانگی ـ 4 آیه.
113. فلق: شکافتن، طلوع صبح ـ 5 آیه.
114. ناس: مردم ـ 6 آیه.


===============================


معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ تاریخ جمع قرآن کریم، دکتر سیّد محمدرضا جلالی نایینی.
2ـ شناخت سوره های قرآن، هاشم هاشم زادة هریسی.
3ـ تاریخ قرآن، آیت الله محمّد هادی معرفت.
4ـ درس هایی از علوم قرآنی، دکتر حبیب الله طاهری.

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :