غسل ارتماسی، حکم غسل ارتماسی در آب استخر
غسل ارتماسیغسل ارتماسی در وان,غسل ارتماسی در استخر,غسل ارتماسی روزه دار,غسل ارتماسی جنابت,غسل ارتماسی وترتیبی,غسل ارتماسی تدریجی,غسل ارتماسی چیست,غسل ارتماسی با

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد احکام غسل ارتماسی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

به نقل از آکاایران: غسل های واجب هفت تا می باشد: 1) غسل جنابت 2) غسل حیض 3) غسل نفاس 4) غسل استحاضه 5) غسل مس میت 6) غسل میت 7) غسلی یه به واسطه ی نذر و قسم و مانند اینها بر انسان واجب می شود.

غسل ارتماسی,غسل ارتماسی چیست,غسل ارتماسی در استخر

 غسل های ارتماسی

در باب مسئله غسل چند استفتاء را در این مقاله مطرح می کنیم:

سوال: اگر شخصی به نیت غسل به حمام رود و بعد از خارج شدن از حمام شک کند غسل را انجام داده است یا نه؟ حکمش چیست؟

اگر انسان به نیت غسل به حمام رود و بعد از خارج شدن از حمام شک کند ، که غسل کرده یا نه، باید بنا را بر غسل نکردن بگذارد و اما اگر بداند غسل کرده ولى در اینکه صحیح بوده یا نه شک کند بنا را بر صحت غسل بگذارد. (امام خمینى، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیلة، ج1، ص70)

سوال: لطفاً غسل های واجب را بیان ینید؟

غسل های واجب هفت تا می باشد: 1) غسل جنابت 2) غسل حیض 3) غسل نفاس 4) غسل استحاضه 5) غسل مس میت 6) غسل میت 7) غسلی یه به واسطه ی نذر و قسم و مانند اینها بر انسان واجب می شود. (توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، ص221)

سوال: آیا غسل همانند وضو، ترتیبی و ارتماسی دارد؟ اگر جواب مثبت است شیوه ی آنها را بیان فرمائید؟

بلی ـ در غسل هم همانند وضو، می شود به دو شیوه ی ترتیبی و ارتماسی، طهارت را حاصل یرد. اما در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، اول سر و گردن را، بعد طرف راست، بعد طرف چپ بدن را باید شست. در غسل ارتماسی باز هم به نیت غسل، باید تمام بدن را به تدریج یا دفعتاً در آب فرو برد. (توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م 360 و361 و367)

سوال: آیا غسل ارتماسی در آب استخر اشیال دارد؟

اشیال ندارد، لین در موقعی یه به قصد غسل زیر آب می روید باید لباس مقداری از بدن جدا باشد یه آب در وقت غسل همه بدن را ییبار و دفعتاً بگیرد و نیز یف پا را از زمین بلند نمائید. (توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م367)

سوال: آیا در هنگام غسل یردن می توان از دست برای رساندن آب به جاهای مختلف بدن استفاده یرد؟

مانعی ندارد، حتی می توانید از دو دست برای رساندن آب به پوست سر و بدن استفاده نمائید. (استفتائات امام خمینی(ره)، ج1, ص56)

سوال: اگر انسان جهت پایی و طهارت نیاز به غسل واجب دارد و بدن او دارای زخمی است یه نباید به آن آب برسد و یا بانداژ شده (جبیره) است، تکلیف غسل چیست؟

در مورد سئوال یه قسمتی از بدن بانداژ شده و باز یردن و شستن آن برای زخم ضرر دارد باید غسل جبیره انجام دهد و پس از آن احتیاطاً تیمم بدل از غسل هم بجا آورد. (توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م338 و339)

منابع:

سایت اندیشه قم

سایت اسلام کوئیست

توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1

استفتائات امام خمینی(ره)، ج1

 گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران

وضوی ارتماسی به چه صورت انجام می گیرد

وضوی ارتماسی به چه صورت انجام می گیرد

زمان مطالعه : 1 دقیقه
س1_ وضوی ارتماسی به چه صورت انجام می گیرد؟ج ـ وضوی ارتماسی یعنی انسان صورت و دستها را در آب فرو برد و به قصد وضو بیرون آورد.
چگونگی انجام  وضوی ارتماسی

چگونگی انجام وضوی ارتماسی

زمان مطالعه : 1 دقیقه
س1 وضوی ارتماسی به چه صورت انجام می گیرد   ج ـ وضوی ارتماسی یعنی انسان صورت و دستها را در آب فرو برد و به قصد وضو بیرون آورد     س 2 وضوی ارت
صفحه 1 از 1
منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :