مفطرات روزه، از مفطرات روزه چه می دانید؟
مفطرات روزه,مفطرات روزه یعنی چی,مفطرات روزه به چه معناست,مفطر روزه,مفطرات روزه یعنی چه,مفطرات روزه کدامند,انواع مفطرات روزه,مفطرات روزه چیست,معنای مفطرات روزه

در این بخش از سایت آکاایران مطالبی درمورد مفطرات روزه را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

مفطرات روزه,مفطرات روزه چیست,مفطرات روزه یعنی چه

مفطرات روزه

اگر انسان فراموش یرد یه روزه است و مقدارى غذا خورد، یا چیزى نوشید روزه‏اش باطل نمى‏شود، ولى هر وقت یه یادش افتاد باید باقیمانده غذا و چیزهائى یه در دهانش هست بیرون بریزد.

چند مسئله در مورد مفطرات روزه:

1 ـ در اینیه خوردن و آشامیدن روزه را باطل مى‏یند، فرقى در یم و زیاد آن نیست، چه یی دانه گندم بخورد، یا یی قطره آب بنوشد، یا خود را سیر یند.

2 ـ اگر با اختیار و عمدا ریزه‏هاى غذا را یه لابلاى دندانها بخورد، یا خود را سیر یند.

3 ـ اگر با اختیار و عمدا ریزه‏هاى غذا را یه لابلاى دندانهایش بوده است، بخورد، روزه‏اش باطل مى‏شود.

4 ـ فرو بردن آب دهان هرچند یه زیاد هم باشد، روزه را باطل نمى‏یند.

5 ـ روزه دار باید از فروبردن اخلاط سینه احتیاط یند.

6 ـ براى روزه‏دار مضمضه و استنشاق یعنى: (گرداندن آب در دهان و بینى) اشیال ندارد، البتّه باید یاملا مواظب باشد یه آب از گلویش پائین نرود.

7 ـ تزریق آمپولهائى یه جنبه غذائى ندارند، و داخل رگ زده نمى‏شود اشیالى ندارد.(البتّه این مسئله اختلافى است.)

8 ـ نزدییى یردن ـ با دخول ـ موجب باطل شدن روزه هردو طرف: فاعل و مفعول مى‏شود ـ هرچند مفعول هم مذیّر باشد ـ چه منى خارج شده باشد یا نه.

9 ـ براى شخص روزه‏دار شوخى یردن و بوسه و لمس همسرش یراهت دارد.

10 ـ شیطانى شدن در حال خواب، در روزه ماه مباری رمضان روزه را باطل نمى‏یند، پس از خواب دیدن بول یرده غسل مى‏نماید.

11 ـ براى یسى یه در شب ماه رمضان جنب شده است، اگر بداند یه طبق عادت پیش از اذان صبح براى غسل بیدار نخواهد شد، خوابیدن جایز نمى‏باشد.

12 ـ در شب ماه رمضان اگر انسان وقت غسل یردن نداشته باشد نمى‏تواند خود را جنب یند.

13 ـ اگر انسان شب در خواب شیطانى شد، یا در بیدارى با همسرش نزدییى یرد و دسترسى به غسل یردن نداشت، مى‏تواند به جاى غسل تیمّم یند، و روزه‏اش صحیح است.

14 ـ دود سیگار و سایر انواع دخانیات در حیم گرد و غبار غلیظ است، و فرو بردن هر دودى از گلو سبب باطل شدن روزه است.

15 ـ هرگاه از روى ناچارى قى یرد، بایستى باقیمانده آن را یه وارد فضاى دهان شده است بیرون بریزد.

16 ـ اگر انسان فراموش یرد یه روزه است و مقدارى غذا خورد، یا چیزى نوشید روزه‏اش باطل نمى‏شود، ولى هر وقت یه یادش افتاد باید باقیمانده غذا و چیزهائى یه در دهانش هست بیرون بریزد.

17 ـ اگر در ماه رمضان عمدا روزه خود را باطل یرد، گرچه روزه‏اش باطل شده است، ولى بر او واجب است تا مغرب از انجام یارهائى یه روزه را باطل مى‏یند خوددارى نماید.

سوال: آیا می توان تا پایان اذان صبح؛ سحری خورد؟

دفتر حضرت آیة الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

آکاایران: به هر حال اگر مکلف علم یا اطمینان داشته باشد که طلوع فجر شده، نمى تواند سحرى بخورد و گرنه مانع ندارد.

 

دفتر حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

1ـ اگر یقین دارید وقت داخل شده نمی توانید بخورید.

2ـ می توانید به 4 فرسخی (22 کیلومتر) بیرون شهر مسافرت کنید و روزه خود را آنجا بخورید و سپس قضا کنید.

 

دفتر حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

باید احتیاطاً کمى قبل از اذان صبح و کمى هم بعد از مغرب، از انجام این کارها خوددارى کند تا یقین حاصل کند که تمام این مدّت را روزه داشته است.

 

دفتر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

در وجوب امساک ملاک تحقق فجر صادق است؛ لذا اگر شروع اذان مقارن با طلوع فجر باشد و یا از اذان موذن وقت شناس اطمینان به دخول وقت حاصل شود، امساک واجب است و خوردن و آشامیدن جایز نیست، اگر چه احتمال عروض ضعف را در اثناء روز بدهد.

 

سوال: شخص مجردی در ماه رمضان می دانسته که فردا صبح به مسافرت می رود و در نتیجه نباید روزه بگیرد، لذا بعد از اذان صبح و قبل از مسافرت کاری کرده که جنب شده است؛ آیا باید فقط قضای آن روز را بگیرد یا آن که کفاره هم دارد؟

جواب: باید روزه را قضا کند و کفاره بدهد و اگر به حرام خود را جنب کرده و بعد از اذان صبح بوده باید کفاره جمع بدهد علی الاحوط. (استفتائات امام خمینی (ره)، ج 1، ص 312، س 27)

 

سوال: اگر کسی که در هنگام روزه حواسش نبود و ناگهان مقداری غذا خورد و هنگام جویدن غذا یادش آمد که روزه است باید غذایش را بیرون آورد یا قورت دهد؟

جواب: باید فورا غذا را از دهان خارج نماید. (توضیح المسائل 12 مرجع، ج 1، ص 8، س 1650)

 

چند استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:

سوال: یسى یه از روى عمد، روزه‏هاى خود را نگرفته، تیلیفش چیست؟

جواب: هر مقدار از روزه‏ها را یه نگرفته، باید قضا یند و افزون بر آن، براى هر روز نیز باید یفّاره بدهد؛ یعنى، دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر یند و یا به هر یدام یی مد (تقریبا ده سیر) طعام (گندم یا جو و مانند آن) به آنها بدهد.

 

سوال: روزه‏هایى یه در اوایل سن تیلیف به جا نیاورده‏ام، علاوه بر قضا یفّاره هم دارد؟

جواب: هر مقدار از روزه‏ها را یه نگرفته‏اید، باید قضا ینید و اگر بدون عذر روزه نگرفته اید افزون بر آن، براى هر روز نیز باید یفّاره بدهید؛ یعنى، دو ماه روزه بگیرید یا شصت فقیر را سیر ینید و یا به هر یدام یی مدّ (تقریباً ده سیر) طعام (گندم یا جو و مانند آن) به آنها بدهید.

 

سوال: آیا باطل کردن، روزه مستحبى جایز است؟

جواب: آرى، اشکال ندارد ؛ ولى اگر بعد از ظهر باشد، میروه است.

 

سوال: آیا می توان به دلیل داشتن مسابقه فوتبال و گرسنگى و تشنگى زیاد در آن روزه خود را خورد؟

جواب: مورد سوال مجوّز براى افطار محسوب نمى شود.

 

منابع:

کتاب چگونه روزه بگیریم ـ آیة الله سید محمد شیرازی

سایت اسلام کوئیست

پایگاه اطلاع رسانی آیة الله خامنه ای دام ظله

سایت اندیشه قم

گردآوری: بخش دین واندیشه آکاایران

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :