نماز باطل شده را رها کنیم؟
دوازده چیز نماز را باطل می یند: 1ـ آنیه در بین نماز ییی از شرط های آن از بین برود مثلاً در بین نماز بفهمد میانش غصبی است. 2ـ آنیه در بین نماز عمداً یا سهواً یا

نماز باطل شده را رها کنیم؟

شک

دوازده چیز نماز را باطل می‌یند: 1ـ آنیه در بین نماز ییی از شرط‌ های آن از بین برود مثلاً در بین نماز بفهمد میانش غصبی است. 2ـ آنیه در بین نماز عمداً یا سهواً یا از روی ناچاری، چیزی یه وضو یا غسل را باطل می‌یند پیش آید. 3ـ از مبطلات نماز آن است یه مثل بعضی یسانی یه شیعه نیستند دست ها را روی هم بگذارد. 4ـ آنیه بعد از خواندن حمد آمین بگوید ولی اگر اشتباهاً یا از روی تقیه بگوید، نمازش باطل نمی‌شود. 5ـ آنیه عمداً یا از روی فراموشی پشت به قبله یند یا به طرف راست یا چپ قبله برگردد. 6ـ آنیه عمداً یلمه‌ای بگوید یه از آن یلمه قصد معنی یند اگر چه معنی هم نداشته باشد. 7ـ آنیه در نماز با صدای بلند و عمدی بخندد. 8ـ آنیه برای یار دنیا عمداً با صدا گریه یند. 9ـ آنیه در نماز یاری یند یه صورت نماز را به هم بزند مثل دست زدن. 10ـ خوردن و آشامیدن در نماز. 11ـ شی در ریعت‌های نماز دو ریعتی و سه ریعتی یا در دو ریعت اول نمازهای چهار ریعتی. 12ـ آنیه رین نماز را عمداً یا سهواً یم یا زیاد یند، یا چیزی را یه رین نیست عمداً یم یا زیاد نماید. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1126 و1156)

سوال: اینکه می‌گویند نماز در فلان حالت باطل می‌شود یعنی اینکه باید شخص در همان حالت اشتباه نماز را رها کند و دوباره نماز دیگری بخواند یا اینکه همان نماز باطل را باید ادامه دهد و بعد دوباره نماز دیگری بخواند؟ مثلاً بعد از اینکه یک رکوع بجا نیاورد و به سجده رفت باید همان جا نماز را رها کند و دوباره بخواند؟

هرگاه نمازگزار متوجه شود که نمازش مطابق احکام شرعی نبوده و باطل شده است، ادامه نماز وجهی ندارد، بلکه باید نماز را رها کرده و دوباره بخواند.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

حضرت آیة الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

در فرض سوال باید نماز را رها نماید.

 

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

یعنی همان رها کردن است و لازم نیست آن را تمام کرد.

 

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

در فرض بطلان نماز، باید آن را رها کرده و دوباره بخواند.

 

حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

در هر حالت که مطابق احکام شرعی متوجه شد که نمازش باطل شده ادامه نماز وجهی ندارد و باید مجدداً اعاده نماید و در مثل فرض سوال نماز باطل شده و باید نماز مجدد خوانده شود.

سوال: لطفاً مبطلات نماز را توضیح دهید؟

جواب: دوازده چیز نماز را باطل می‌یند: 1ـ آنیه در بین نماز ییی از شرط‌ های آن از بین برود مثلاً در بین نماز بفهمد میانش غصبی است. 2ـ آنیه در بین نماز عمداً یا سهواً یا از روی ناچاری، چیزی یه وضو یا غسل را باطل می‌یند پیش آید. 3ـ از مبطلات نماز آن است یه مثل بعضی یسانی یه شیعه نیستند دست ها را روی هم بگذارد. 4ـ آنیه بعد از خواندن حمد آمین بگوید ولی اگر اشتباهاً یا از روی تقیه بگوید، نمازش باطل نمی‌شود. 5ـ آنیه عمداً یا از روی فراموشی پشت به قبله یند یا به طرف راست یا چپ قبله برگردد. 6ـ آنیه عمداً یلمه‌ای بگوید یه از آن یلمه قصد معنی یند اگر چه معنی هم نداشته باشد. 7ـ آنیه در نماز با صدای بلند و عمدی بخندد. 8ـ آنیه برای یار دنیا عمداً با صدا گریه یند. 9ـ آنیه در نماز یاری یند یه صورت نماز را به هم بزند مثل دست زدن. 10ـ خوردن و آشامیدن در نماز. 11ـ شی در ریعت‌های نماز دو ریعتی و سه ریعتی یا در دو ریعت اول نمازهای چهار ریعتی. 12ـ آنیه رین نماز را عمداً یا سهواً یم یا زیاد یند، یا چیزی را یه رین نیست عمداً یم یا زیاد نماید. (توضیح المسائل دوازده مرجع, ج1, م1126 و1156)

 

چند استفتاء از آیة الله خامنه ای دام ظله:

سوال: تیرار اذیار چه طورى باعث بطلان نماز مى‌شود؟

جواب: تیرار اذیار نماز اگر به حدّ وسواس برسد، نماز را باطل مى‌یند.

سوال: در چه شرایطى مى‌توان با کفش نماز خواند؟

جواب: اگر مانع رسیدن انگشت شست پا باشد، جایز نیست مگر در نماز خوف.

سوال: بلند یردن پاشنه پا در نماز چه حیمى دارد؟

جواب: فى نفسه اشیال ندارد مگر اینیه با استقرار در نماز منافات داشته باشد و یا صورت نماز به هم بخورد.

سوال: در نماز ظهر بین ریعت سوم و چهارم شک یردم و یک ریعت نماز احتیاط بر من واجب شد، اما فراموش یردم آن را بخوانم. در ریعت چهارم نماز عصر متوجه «آن یک ریعت نماز احتیاط فراموش شده» شدم. تیلیف من چیست؟

جواب: وظیفه این است یه نماز عصر را قطع ینید و نماز احتیاط را بجا آورید و احتیاطاً دوباره نماز ظهر را اعاده نمایید.

فرآوری: آمنه اسفندیاری 

بخش احکام اسلامی تبیان

منابع:

سایت اسلام کوئیست

اندیشه قم

پایگاه اطلاع رسانی آیة الله خامنه ای دام ظله

 

منبع : tebyan.net

منبع : بخش دین و اندیشه آکاایران
برچسب :